Svatý Hřeb z Milevska zatím neměla veřejnost příliš příležitostí vidět na vlastní oči. Nyní bude tako vzácná relikvie na několik dní v Písku. V Prácheňském muzeu bude možné si ji prohlédnout od Velkého pátku až do následující neděle 16. dubna, a to vždy od 9 do 18 hodin. Součástí výstavy bude také přednáška pro veřejnost, která se uskuteční 13. dubna od 16 hodin, a odborné kolokvium v ten samý den.

Relikvie byla objevena při průzkumu a dokumentaci středověké trezorové místnosti ukryté v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku, a to na přelomu let 2020 a 2021. Jak vysvětlili pracovníci muzea, hřeb zatím není možné trvale vystavit, protože by bylo třeba zajistit velmi specifické mikroklimatické podmínky, dokončit všechny potřebné analýzy a restaurátorské práce. Krátkodobé vystavení je tak skutečně mimořádnou příležitostí předmět spatřit.

Slavnostní představení svatého hřebu v Milevsku v úterý 13. září a svatá liturgie s uctěním relikvie.
VIDEO: V Milevsku představili poklad. Veřejnost poprvé uctila svatý hřeb

Unikátní archeologický nález se dostal na světlo světa díky průzkumu soustavy dutin v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku v roce 2020. Z důmyslné skrýše uvnitř středověkého trezoru byly vyzvednuty trosky dvojice dřevěných schránek zdobených zlatem a stříbrem. „Vedle většího množství ozdob ze zlatého a stříbrného plechu byl mezi troskami identifikován železný hřeb označený zlatým křížkem. Podařilo se tedy vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu ze Svatého Kříže,“ vysvětlil archeolog Pavel Břicháček, který u objevu byl.

Všechny části rozpadlého Milevského relikviáře, veškeré kovové ozdoby i samotný hřeb byly převezeny do specializovaných laboratoří, kde proběhla základní konzervace a celá řada přírodovědných analýz. V rámci záchrany výjimečného kulturního dědictví, které je nedílnou součástí národní kulturní památky kláštera v Milevsku, proběhly v roce 2021 a 2022 veškeré práce konzervační, restaurátorské i nedestruktivní průzkum a dokumentace. To vše pod záštitou a za finanční podpory Jihočeského kraje. Výsledky analýz jsou důležitými vodítky pro správnou interpretaci celého nálezu. Postupně tak odborníci získávají celou řadu indicií, s nimiž nalézají odpovědi na otázky, které nález vyvolal.