Po úvodním přivítání byli všichni účastníci vyzváni ke klidu, aby se svatému Martinovi a jeho družině nesplašili koně. Svatý Martin letos opravdu přiklusal na běloušovi a přednesl lidem své poselství vyzývající ke vzájemné lásce a pomoci. Poté i se svou družinou důstojně odjel a na scénu se přemístili naši žáci, aby zde zazpívali píseň "Už Martin na bílém koni" a zahráli scénku ze života tohoto světce. Z velikého koše byly rozdány svatomartinské rohlíčky na posilnění.

Následoval příchod světlonošů a bubeníků, kteří vedli lampiónový průvod částí obce. Když jsme se vrátili zpět ke škole, přednesli žáci vzpomínku na padlé hrdiny a položili květinu k jejich pomníku. Děti též rozdaly lidem vlčí máky, které vyráběly ve školní družině a na závěr zazpívaly píseň Zelené francouzské pláně. Velký dík patří všem, kdo se na uspořádání této velkolepé akce podíleli: Svazu žen za napečení svatomartinských rohlíčků, OÚ Kluky za zapůjčení osvětlení, DDM Písek za bubnování a panu Korbelovi z Dobešic za to, že se svými přáteli přijel na koních jako družina svatého Martina.

Jitka Šefránková