Naše země je protkána kostely a kaplemi zasvěcenými právě Janu Nepomuckému. A to nemluvě o četných sochách s charakteristickými pěti hvězdami u hlavy a křížem v rukou, které stojí na nejrůznějších návsích, náměstích nebo mostech. Jedna zdobí také národní kulturní památku Kamenný most. Stejně jako u ostatních soch, i u sousoší sv. Jana s anděly jde o kopii. Originál je uložen v lapidáriu Prácheňského muzea.

Procesí vyjde v neděli 19. května v 10 hodin od děkanského kostela.

Sv. Jan z Nepomuku je jedním z patronů naší země, ale také patronem města Písku. V předvečer svátku, který připadá na 16. květen, se v Písku konala procesí od kostela Narození Panny Marie směřující ke Kamennému mostu, kde se zpívaly litanie. Nejstarší dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1747. Největší oslavy svatojánského svátku byly zřejmě v letech 1751 – 1783, kdy ve městě vyvíjelo aktivitu Bratrstvo sv. Jana Nepomuckého.

„Rádi bychom jako členové spolku Přátelé Kamenného mostu Písek obnovili tradici pravidelného slavnostního procesí k soše sv. Jana Nepomuckého na Kamenném mostě. U píseckého vikáře Jana Doležala jsme našli vstřícnost a pochopení,“ uvedla za pořadatele Lenka Krejčová.