Základních škol se týkala kategorie I.A pro 6. a 7. ročník a II.A pro 8. a 9. ročník. Ze ZŠ Edvarda Beneše se olympiády v němčině v kategorii I. A zúčastnili Matěj Schacherl a Anna Gaierová, kteří obsadili 2. a 3. místo. V kategorii II. A získala 2. místo Barbora Krůtová a 1. místo Kateřina Piksová. Kateřina díky svému vítězství pojede 22. března do Českých Budějovic, kde se koná krajské kolo této soutěže.

Na soutěž v anglickém jazyce se výborně připravila Nicol Troblová a zvítězila v okresním kole v kategorii I.A. V kategorii II. A byl první Vojtěch Losos, který postupuje do krajského kola. Bude také reprezentovat písecký region 26. března v Českých Budějovicích.

Oběma postupujícím přejeme v další soutěži hodně štěstí.

A vám, kteří uvažujete nad vhodnou školou pro své dítě, vzkazujeme, že studovat cizí jazyky se vyplatí. Na ZŠ Edvarda Beneše vyučujeme angličtinu povinně už od první třídy ve dvou dvacetiminutových blocích týdně. Od třetího ročníku otevíráme jednu výběrovou jazykovou třídu s rozšířenou dotací vyučovacích hodin. Přijímací zkoušky do této třídy se konají 2. května 2018 (náhradní termín 9. 5. 2018). Zkoušky z anglického jazyka mohou žáci složit ale i v páté třídě a do 6. ročníku přestoupit do jazykové třídy. V tomto případě se nejedná o zkoušku v pravém slova smyslu, spíše o zjištění dosavadních znalostí anglického jazyka (9. 5. 2018).

ZŠ E. Beneše Písek