Kameny zmizelých - vzdělávací projekt Střední zemědělské školy v Písku se zaměřoval na zviditelnění soudobých dějin ve veřejném prostoru města Písku. Studenti pod vedením učitele Martina Chovance pátrali po osudech a příbězích píseckých Židů, kteří byli za 2. světové války perzekuováni nacistickým režimem. "Velmi důsledná mravenčí práce spočívala v pátrání v archivních pramenech, intepretaci pramenů a sestavení jakéhosi příběhu jednotlivých osob, ale i celých rodin, které byly předmětem pátrání," nastínila ředitelka Střední zemědělské školy v Písku Marie Procházková.

Do projektu se zapojila řada institucí, které garantovaly odbornost a metodickou podporu, a to Ústav pro studium totalitních režimů, Prácheňské muzeum, Městská knihovna v Písku a Státní okresní archiv. "Zatím byly zmapovány osudy osob a rodin na několika adresách v centru města. Procházíte-li městem, určitě si instalovaných kamenů povšimnete," zmínila ředitelka.

Oceněná studentka Kristýna si podle jejích slov vzala práci na projektu za svou a velkou měrou přispěla k jeho zdárnému průběhu a propagaci. "Ocenění si opravdu zaslouží," míní Marie Procházková.

Každoročně se koná v Českých Budějovicích za přítomnosti zástupců Jihočeského kraje a DDM České Budějovice slavnostní vyhlašování výsledků soutěže s předáním cen, na které jsou zváni všichni ocenění žáci a studenti z celého Jihočeského kraje i se svými rodinami a řediteli škol. "Letos, bohužel, vzhledem k epidemiologické situaci ocenění žáci a studenti o tuto slavností chvíli přijdou. Tak alespoň takhle: Kristýno, gratulujeme!" vzkazuje ředitelka za školu.