Mají za sebou vyhledávání na internetu, mravenčí práci v archivech, představení projektu veřejnosti i povolení od města. Minulý týden navíc prostřednictvím nadačního fondu školy vyhlásili veřejnou sbírku, která má pomoct se zaplacením kamenů neboli stolpersteinů. Ty se vyrábí v Německu a jeden vyjde na 120 euro.

Dlažební kostky s mosazným povrchem se mají umístit před domy, ve kterých žily oběti holokaustu. „Cílem projektu je připomenout jejich osudy,“ uvedla Štěpánka Činátlová z písecké knihovny, která na projektu také spolupracuje. Zapojil sei okresní archiv, Prácheňské muzeum a Ústav pro studium totalitních režimů.

Pokud se podaří sehnat peníze a současní majitelé objektů nebudou proti, budou se první kameny instalovat v září. Jsou pro ně vytipované adresy v Jungmannově ulici, na Drlíčově či třídě Národní svobody.

Číslo účtu, kam je možné přispět jakoukoli částkou, je: 115-8664590257/0100.