V obchodním centru zkolabovala starší žena. Kolem sice bylo plno lidí, ale nikdo se ani nesnažil pomoct. První pomoc ženě poskytli až právě písečtí studenti Mikoláš Houser, Martin Vokatý a Lam Le Sy. Ještě před příjezdem záchranářů se studentům podařilo u ženy obnovit srdeční funkci.

„Chlapci si dokázali poradit a využili znalostí, které získali ve škole. Každoročně totiž ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému pořádáme kurzy branné výchovy. Součástí je i poskytování první pomoci,“ říká ředitel Gymnázia Písek Petr Pícha.

Připomíná ještě jednu smutnou věc. Lidé kolem jen přihlíželi, různě fotografovali a překáželi záchranářům tak, že musela být přivolána policie. „Jsem rád, že máme právě takové studenty, kteří dělají dobré jméno škole i městu,“ dodává Petr Pícha.

Čin chlapců ocenila také starostka Písku Eva Vanžurová, která je přijala v obřadní síni radnice. Sami studenti nepovažují své chování v krizové situaci za výjimečné a shodují se: „Pomoc člověku v nouzi je samozřejmostí.“