Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Sraz je v úterý 11. září ve 13 hodin u lávky přes ostrov na levém břehu u zimního stadionu.V září se uskuteční rovněž Celosvětový úklid Wordl Cleanup Day.

Akce má také za cíl veřejnost skrze vlastní zážitek poučit o závažnosti problému černých skládek a odpadu v přírodě, oživit témata diskuze o odpadech a recyklaci a takto vlastnímu vzniku černých skládek předcházet. Ti, co jednou uklízeli, už další nepořádek dělat nebudou!

Do podzimního kola se zapojí žáci Střední zemědělské školy úklidem břehů řeky Otava a vybraných lokalit. Úklid se uskuteční za podpory odboru životního prostředí MÚ Písek a píseckého 1. ETALON, z. s. Zájemci z řad veřejnosti se mohou připojit. Organizátoři mají i pro ně dostatek rukavic a pytlů na odpadky.