Škola tak splnila povinný limit udržitelnosti projektu, který podpořil Integrovaný regionální operační program (IROP) částkou 10 milionů korun. Inovativní přístup ke vzdělávání s využitím nejmodernějších technologií a simulací reálných situací zvýšil zájem o zdravotnické obory. Na školu se hlásí stále více uchazečů.

„Zájem o studium na středních zdravotnických školách se dlouhodobě mění ve vlnách, v souvislosti se situací v oboru i společnosti. Nárůst z posledních let, který je například ve srovnání s rokem 2016 dvojnásobný, však můžeme určitě z velké části připsat na vrub tomuto unikátnímu projektu. Podobné prostředí a učební pomůcky, které dokonale simulují realitu, na jiné střední škole v Česku nejspíš nenajdete,“ říká Helena Šatrová, ředitelka SZŠ Písek.

Nejnovější digitální technologie a výukové pomůcky – anatomické modely, programovatelné robotické simulátory pacientů, moderní výukové softwary, a také hardware výpočetní techniky pořídila škola s pomocí dotace z IROP v roce 2019. Celkové náklady na projekt činily 11,1 milionu, příspěvek z EU pokryl 85 % nákladů (9,5 mil. Kč), asi půl milionem přispěl státní rozpočet.

Škola s jejich pomocí vybudovala také specializovanou učebnu somatologie, laboratoř praktických dovedností, která reálně simuluje prostředí nemocniční JIP, a také učebnu cizích jazyků.

„Inovativní projekty ve vzdělávání jsou nejlepší cestou, jak naší zemi zajistit perspektivní budoucnost. IROP proto do modernizace středního a vyššího odborného školství v regionech investoval v posledním programovém období přes čtyři miliardy korun a další více než tři miliardy vyhradil pro to aktuální,“ upřesňuje Petr Bouška, ředitel jihočeské pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky, které projekty IROP kompletně zastřešuje.

Díky simulacím skutečných situací v reálném prostředí i na figurínách, které reagují jako živý pacient, získávají žáci dovednosti, které vysoce hodnotí především jejich budoucí zaměstnavatelé. Jsou totiž mnohem lépe připraveni na náročné podmínky v praxi. Zásadně se zvýšily i kompetence žáků a pedagogů v oblastech používání digitálních technologií, řešení reálných problémů a efektivní komunikace. Učitelé byli vyškoleni na nové metody výuky i technologie.

Přínos pro žáky i budoucí zaměstnavatele ocenil i náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Klíma, který je původní profesí učitel a ředitel. „Dlouholetá praxe ukazuje, že je nesmírně důležité studenty odborných škol nadchnout pro studovaný obor. Aby ho nejen zdárně dostudovali, ale aby se mu ve své profesní praxi i věnovali a neutíkali jinam. Díky tomuto projektu mají studenti možnost vyzkoušet si už za dob studií ty nejsložitější zdravotnické postupy bez rizika, že by ublížili skutečnému pacientovi. Získají tak tolik potřebnou praxi a do práce pak nastupují mnohem sebevědomější a lépe připravení,“ uvedl náměstek Klíma.

Modernizace výuky zajistila škole zvýšení zájmu o studium. Ten se ve srovnání s rokem 2016 zvýšil více než dvojnásobně. „Atraktivní výukové prostředí a pomůcky si můžou vyzkoušet také žáci základních škol, pro které pořádáme interaktivní exkurze a prezentace. Jsou velmi časté a oblíbené. I díky nim se v našem regionu zvýšil zájem o obor, a spolu s ním i o studium v naší škole,“ upřesňuje ředitelka Šatrová.

Škola nyní plánuje modernizaci dalších odborných učeben, doplňování pokrokového vybavení i investice do proškolování učitelů na nové standardy a technologie ve vzdělávání. Chce také ještě více rozvinout spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi a trhem práce.

Pavel Růžička