Gymnázium Písek nabízí tři studijní obory lišící se též délkou studia. Na klasický čtyřletý obor přijímá škola každoročně šedesát studentů. Jak prozradil ředitel Michal Drnec, loni se hlásilo 142 zájemců a letos 159. Na šestiletý studijní obor s rozšířenou výukou francouzského jazyka, kam může každý rok nastoupit třicet nových žáků, se loni hlásilo 43 dětí a letos 55. Stejný počet, tedy třicet žáků přijme gymnázium i na osmiletý studijní obor. Loni o něj projevilo zájem 98 žáků a letos 113.

Úroveň uchazečů z matematiky a českého jazyka lze podle ředitele hodnotit z celé řady hledisek. „Pokud bychom vzali průměrný počet bodů, který uchazeči, jež jsme přijali ke studiu, v rámci jednotné přijímací zkoušky získali, tak bych řekl, že dosáhli průměrné úrovně v matematice, lehce nadprůměrné v rámci testu z českého jazyka," zhodnotil Michal Drnec a podložil mínění několika čísly. Pro čtyřletý obor získali žáci v testu z matematiky průměrný počet bodů 37,1 z celkových 50 b., v testu z češtiny pak průměrný počet bodů 43 z 50 b. Pro šestiletý obor získali v matematice průměrný počet bodů 21,5 z 50 b., v češtině 32,1 b. z 50 b. Pro osmiletý obor měli žáci v matematickém testu průměrný počet bodů 25,3 z 50 b., v češtině 32,9 b. z 50 b.

Gymnázium Písek poskytuje komplexní vzdělávání na poměrně vysoké úrovni. Z hlediska počtu úspěšně přijatých uchazečů na vysoké školy je vynikající přípravou pro další stupeň studia. Kromě standardní výuky nabízí řadu vzdělávacích akcí, poznávacích výjezdů, spolupracuje se školami v zahraničí, účastní se Evropského parlamentu mládeže, úspěchy má v celé řadě soutěží a olympiád. Nedílnou součástí studia je podle ředitele úvodní adaptační kurz pro žáky 1. ročníků. Během studia pak také absolvují lyžařský kurz a sportovně turistický kurz.

ZŠ E. Beneše v Písku.
Deváťáci z Benešovky zvládají přijímačky na střední školy nejlépe, říká analýza

Od 3. ročníku vyššího gymnázia si žáci mohou část svého rozvrhu, dle svého dalšího směřování, zvolit sami formou výběru ze široké nabídky volitelných předmětů, tzv. seminářů. „Škola je moderní, dobře materiálně a technicky vybavená, esteticky příjemná, k dispozici je nadstandardně vybavená školní knihovna a kvalitní sportovní zázemí (dvě tělocvičny a posilovna), odpočinkové zóny či Wi-Fi připojení," vyjmenoval Michal Drnec přednosti gymnázia, které mimo jiné umožňuje ve spolupráci s jazykovým centrem složit na škole jazykové zkoušky z anglického a francouzského jazyka a získat tak mezinárodně uznávaný certifikát (B2, C1).

Většina studentů odchází ze školy dostatečně jazykově vybavena (Aj, NJ, FJ), popř. s certifikátem na úrovni Mezinárodních jazykových zkoušek B2 nebo C1 (pravidelně 90% úspěšnost), což je výhoda pro jejich další studium. Studenti mají všechny předpoklady pro úspěšné absolvování VŠ. „Jen malé procento našich absolventů nepokračuje v dalším vysokoškolském životě. Z hlediska absolvování VŠ většina našich absolventů nekončí bakalářským studiem, ale pokračují i v magisterském, dokonce i doktorském studiu. Absolventi díky získanému všeobecnému, velmi podrobnému a bohatému vzdělání, mohou vybírat ze široké palety vysokoškolských studijních oborů, uměleckých, technických, ekonomicky zaměřených, právnických či lékařských a jsou jak ve studiu, tak v následném pracovním životě úspěšní," dodal ředitel Michal Drnec.

Obchodní akademie Písek eviduje více než trojnásobný počet přihlášek, než má volných míst. V letošním roce otevře dvě třídy, kam přijme 54 žáků. Přihlášek dorazilo 185. Loni se hlásilo 139 zájemců na šedesát míst.

Pokud jde o úspěšnost přijatých studentů v testech z češtiny a matematiky, je to podle ředitele školy Pavla Sekyrky průměrně 30 bodů z celkových padesáti v českém jazyce a 25 bodů z padesáti v matematice. „U nás jsou ale dále součástí celkového výsledku ještě jazykový test a prospěch," poznamenal.

Co podle něj stojí za úspěchem písecké obchodní akademie? „Je to snad zpětná vazba na výsledky naší celoroční práce, které zájemci o studium sledují dlouhodobě i na našich sociálních sítích. Zpravidla nejvíce oslovuje uchazeče naše jazykové zaměření, tuzemské i mezinárodní jazykové a ekonomické projekty, úspěchy v republikových soutěžích, cestování v rámci Erasmu či jiných projektů po celé Evropě i v zámoří," vyjmenoval Pavel Sekyrka s tím, že se snaží především připravit absolventy pro úspěšný start na vysoké škole nebo pro trh práce.

V budově i v areálu školy se snaží vybudovat zázemí, které by mělo být pro studium inspirativní. Jedná se například o studentský klub a kavárnu Akáda s velkou terasou na střeše školy, aulu s divadelní kompozicí, amfiteátr či zázemí s fontánou v rámci letního stravování u jídelny nebo moderně pojaté učebny.

Základní škola Fazole v Písku funguje šestým rokem.
Zajímá vás alternativní vzdělávání? Nejmladší písecká ZŠ Fazole ho nabízí

Obchodní akademie Písek je škola odborného typu s širokým uplatněním, především s intenzivním zaměřením na jazyky. Realizuje například kroužky fiktivních firem i reálných firem. Ve spolupráci s firmami organizuje fiktivní konkurzy v českém, anglickém a německém jazyce. Je první fakultní školou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity nebo odbornými recenzenty MŠMT pro učebnice s ekonomicko-účetní problematikou. Pořádá odborné semináře. „Jsme zkušebním centrem European Language Examination Centre, jsme též zkušebním centrem Češtiny pro cizince. Dlouhodobě se účastníme projektů ERASMUS+, každoročně pořádáme odborné exkurze a expedice například do Francie, Německa, Nizozemí, Itálie nebo U.S.A. Do zahraničí chceme přesunout i část našich odborných praxí. Podporujeme neziskové organizace či hospic Athelas. Naše heslo je: Škola jako komunitní centrum," uvedl ředitel a doplnil, že v souvislosti s pojetím rozsáhlé přestavby školy získali v architektonické soutěži první místo a s ním titul PRESTA - prestižní stavba jižních Čech.

Pokud jde o další směřování absolventů obchodní akademie, zhruba osmdesát procent jich podle ředitele odchází na vysoké školy. Zbylých dvacet procent začíná s podnikáním či se uchází o místo ve firmách nebo ve státní sféře jako zaměstnanci.

Více než trojnásobný převis má také Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek. Ke studiu přijímá 120 žáků. Loni podalo přihlášku 288 zájemců a letos dokonce 376.

Úspěšnost přijatých studentů při přijímacích zkouškách závisí podle ředitele Jiřího Uhlíka na oboru a počtu přihlášených uchazečů. „Uchazeči mohli za každou zkoušku získat až 50 bodů, minimálně ale museli získat alespoň 10 bodů z každé zkoušky. V prvním kole tak byli přijati uchazeči, kteří získali z každé z těchto zkoušek alespoň 25 a více bodů," nastínil ředitel Jiří Uhlík.

Dům dětí a mládeže v Písku. Ilustrační foto.
V Písku je velký výběr aktivit pro děti. Kroužky pro nejmenší jsou ale hned plné

SPŠ a VOŠ Písek poskytuje žákům střední maturitní vzdělání v žádaných a moderních elektrotechnických oborech vzdělání. Školní vzdělávací program je zaměřený na informační technologie, elektrotechniku a počítačové projektování. „Naši absolventi nacházejí snadno uplatnění na trhu práce a je jim otevřena další studijní cesta na řadu převážně technických vysokých škol," zmínil ředitel s tím, že škola je vybavena moderními učebními pomůckami a má odborně vzdělané učitele.

Písecká průmyslová škola má za sebou více než osmdesátiletou úspěšnou tradici, drží si dobré jméno, má nabídku atraktivních oborů vzdělání s dobrým uplatněním na trhu práce a na vysokých školách. Spolupracuje s řadou firem a vysokých škol, poskytuje odborné praxe u partnerských firem, žáci se účastní mnoha různých soutěží, je fakultní školou FEL ČVUT Praha, úzce spolupracuje se ZčU Plzeň. Specializuje se na moderní trendy. „Ve výuce pracujeme s moderními učebními pomůckami, virtuální realitou, umělou inteligencí, učíme žáky programovat, specializujeme se i na kybernetickou bezpečnost, průběžně modernizujeme školní vzdělávací programy, naši učitelé se průběžně dále vzdělávají a tak dále," vyjmenoval Jiří Uhlík přednosti školy, ze které také většina absolventů míří dál na vysoké školy.

Obecně platí, že každoročně zhruba sedmdesát procent absolventů dále pokračuje ve studiu na různých vysokých školách. Nejvíce jich většinou úspěšně dále studuje na Západočeské univerzitě v Plzni, na ČVUT v Praze a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Se stejnými dotazy Deník oslovil také píseckou zemědělskou, lesnickou a zdravotnickou střední školu, nicméně odtud údaje nezískal.

Na českokrumlovském gymnáziu v září otevřou tři třídy po 30 studentech. Ředitelka Hana Bůžková upřesnila, že loni se na školu hlásilo 214 dětí, letos 294. Vysoký zájem si mimo jiné vysvětluje tím, že českokrumlovské gymnázium je nyní už jediným gymnáziem v okrese. Děti a jejich rodiče podle ní oceňují i vstřícný přístup pedagogů, výuku některých předmětů v cizím jazyce, pestrou paletu seminářů, ale i zapojení do mezinárodních projektů nebo dělení výuky všech předmětů do menších skupin.

Gymnázium Prachatice loni evidovalo 55 přihlášek do osmiletého studia a 61 přihlášek na čtyřletý obor, letos se na každý obor hlásilo 75 zájemců. Do obou tříd letos, stejně jako vloni, přijmou v Prachaticích po třiceti žácích. Ředitelka školy Jana Dejmková poznamenala, že výsledky přijímacích zkoušek neříkají o kvalitě střední školy téměř nic. „Ukazují spíše kvalitu základního vzdělávání. Důležité je, jak se přijatý student lepší v průběhu studia a jak zvládne maturitní zkoušku a následující vysokoškolská studia. To je výsledek práce střední školy, ale také především studenta samotného,“ podotkla Jana Dejmková. Doplnila, že na prachatickém gymnáziu žáci i jejich rodiče oceňují zejména úroveň výuky cizích jazyků a přírodních věd. Ředitelka vyzdvihla rovněž liberální a tolerantní prostředí, bezpečné klima školy, vstřícnost vyučujících nebo širokou nabídku seminářů pro studenty.