Písek je jedním ze zhruba čtyř desítek náběrových center v České republice. Loni se zde zaregistrovalo dvacet potenciálních dárců kostní dřeně, v roce 2018 dvacet devět dárců. Letos je to za jeden den hned osm, a to díky strakonickým vojákům. Je to vůbec poprvé, co k registraci dorazila větší skupina dobrovolníků.

Jedním z nich byl Tomáš Fiřt, který je pravidelným dárcem krve a už dlouho uvažoval také o registru dárců kostní dřeně. "Inspirovala mě kampaň Armáda dává naději, ale i osobní zkušenost. Sestra našeho kolegy se stala dárkyní kostní dřeně," poznamenal.

Podle primářky hematologicko - transfuzního oddělení písecké nemocnice Heleny Kubánkové jsou vojáci ideálními dárci. „S výkonem některých profesí, jako jsou například vojáci, hasiči nebo policisté, jsou přirozeně spojené i vyšší nároky na zdravotní stav. U této skupiny lidí je tak vyšší pravděpodobnost, že splní kritéria, jež jsou vyžadována pro vstup do Českého národního registru dárců dřeně,“ zmínila primářka.

Do registru dárců kostní dřeně může vstoupit člověk ve věku 18 až 35 let, vážící více než 50 kilogramů, který je v dobrém zdravotním stavu a v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění. Nesmí také dlouhodobě užívat léky s výjimkou hormonální antikoncepce nebo vitamínových doplňků.

Po vyplnění vstupních formulářů a krátkého zdravotního dotazníku absolvovala osmička vojáků odběr malého množství krve určeného k vyšetření transplantačních znaků. Další jejich kolegové se chystají k tomu stejnému během února. „Počet osmi vojáků může někomu připadat nízký. Na druhou stranu ale řada našich příslušníků již je evidována v registru dárců kostní dřeně. Jejich ochotu pomáhat dokládá i skutečnost, že zhruba dvě stovky našich vojáků darují krev,“ doplnil velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik.

Armáda České republiky spustila v roce 2012 projekt s názvem Armáda dává naději. Jeho smyslem je získat potenciální dárce kostní dřeně z řad armády i veřejnosti. "Za dobu fungování projektu se podařilo získat více než dva tisíce nově registrovaných dárců. Největší množství vojáků vstupuje do registru již na začátku své vojenské kariéry, tedy v době, kdy absolvují kurz základní přípravy ve Vyškově," uvedla mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku Jana Samcová.

Kde se mohou zájemci zaregistrovat? Zájemci se mohou přihlásit do registru v devíti dárcovských centrech nebo u více než čtyřiceti náběrových center, která se nacházejí po celé republice. Kontakty na dárcovská a náběrová centra Českého národního registru dárců dřeně je možné najít na webových stránkách www.kostnidren.cz. „Naše hematologicko - transfuzní oddělení spolupracuje s Českým národním registrem dárců dřeně jako náběrové centrum a je možné se na našem oddělení do něj zaregistrovat. Zpravidla se na nás obracejí pouze jednotlivci, nikoliv celé skupiny,“ dodala primářka Helena Kubánková.