O tom, kolik z nich ale opravdu vědělo, co schvalují, by se dalo soudě podle následných reakcí polemizovat. Po hodinové debatě a několika navrhovaných usneseních prošlo to, které navrhl radní Marek Anděl, a sice nechat zpracovat studii využitelnosti bývalého vojenského areálu Oldřichov a cyklistickou stezkou v Píseckých horách se už víc nezabývat.

Místostarosta Jiří Hořánek přitom avizoval, že by se mělo hlasovat o každé lokalitě zvlášť, tedy o Oldřichově i o Píseckých horách. Nicméně starostka Eva Vanžurová prohlásila hlasování za platné.

Cyklistickými stezkami v Píseckých horách už se město zabývá přes dva roky. Nejprve byl záměr předkládán pod názvem Singltrek, potom skromněji označován jako přírodě blízká, jednosměrná stezka. Za projekt bojovali hlavně místní cyklisté, proti naopak stála řada obyvatel v čele s Lesy města Písku. „Písecké hory jsou už dnes plně vytížené, nemluvě o tom, že v okolí není kde parkovat,“ zmínil mimo jiné jednatel Lesů města Písku Václav Zámečník.

Zastupitel Jiří Hladký přednesl na jednání návrh za dozorčí radu Lesů města Písku. „Měli bychom se zaměřit na jinou lokalitu,a sice na bývalý vojenský prostor Oldřichov. Stezek je tam už dneska vyjeto přes třicet kilometrů,“ konstatoval Jiří Hladký a navrhl zahájit přípravné práce na studii využitelnosti.

Podle cyklistů však prostor v Oldřichově není pro terénní cyklistiku vhodný. „Nemá dostatečné terénní převýšení,“ konstatovali cyklisté v žádosti adresované městu.

Z jednání však nakonec odešli zklamaní, jelikož zastupitelé schválili právě lokalitu bývalého vojenského prostoru, kde se začne zpracovávat studie využitelnosti, a Písecké hory dostaly stopku.