Největší investicí byla stavba protipovodňové stěny na levém břehu Blanice mezi mostem a domem s pečovatelskou službou. Stála tři a půl milionu korun, z toho 2,8 milionu byla dotace Jihočeského kraje. „Stěna svoji úlohu splnila. I když na některých místech trochu voda prosakovala, do domu s pečovatelskou službou a domu číslo 911 v Blanické ulici se nedostala," kladně hodnotí starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Město dělalo také dílčí opatření. Například v Milenovicích byla vybudována stoka, která odvádí vodu z Radčického potoka a z okolních polí. Právě tato dešťová voda nadělala před jedenácti lety velké škody. „V Milenovicích se dělají dílčí pozemkové úpravy. Po jejich skončení by bylo možné začít uskutečňovat plán ochrany Milenovic před vodou z Blanice. Město ho má zpracovaný, ale půjde o velké peníze. Realizace závisí hlavně na dotacích," upřesnil Jaromír Hlaváč.

Po dalších povodních v roce 2009 město nechalo instalovat na mostě přes Blanici speciální hlásič, který monitoruje hladinu řeky. Při jejím zvýšení ihned odesílá SMS zprávu předsedovi a místopředsedovi povodňové komise. Prostřednictvím SMS jsou také informováni ohrožení obyvatelé. Problémy však vznikají, když si lidé změní číslo a nenahlásí to.

Podle obyvatel města ale mohla být situace ještě lepší. „Řeka by se měla pravidelně čistit, ale na to se vykašlali. Možná to nemuselo být tak hrozné," shodli se Martin Johana a Václav Lenemajer z Protivína.