Letos město společně se školami vyčlenilo na investice přes 17 milionů korun. Podaří se všechno stihnout do 2. září, kdy se děti opět vrátí do lavic a heren?

„Práce pokračují podle harmonogramu a pokud se nestane nic mimořádného, stavbaři se s dětmi nepotkají. Výjimkou je rekonstrukce hřiště u ZŠ Tomáše Šobra, kde se ale počítalo s pozdějším dokončením," sdělila včera Lenka Škodová, vedoucí oddělení školství Městského úřadu v Písku.

Největší akcí za 8,7 milionu korun je rekonstrukce vstupního objektu se šatnami v ZŠ T. G. Masaryka. „Firma již dokončila venkovní omítky, nyní se vevnitř maluje, pokládá se dlažba a 2. září by už žáci měli přijít do nových šaten," uvedl ředitel školy Jiří Kothánek.
K závěru se blíží rozsáhlé úpravy také na ZŠ J. K. Tyla. „Střecha nad oběma tělocvičnami a podlahy jsou již hotové, stejně jako údržba v podobě malování a výměny podlahové krytiny. Zbývá dokončit ústřední topení," informoval ředitel školy Pavel Koc. V 5. mateřské škole, která je součástí ZŠ J. K. Tyla, se ruší plynová kotelna a zařízení se napojí na teplovod písecké teplárny.

U ZŠ E. Beneše je již dokončené parkoviště před budovou 1. stupně, po kterém rodiče vozící děti do školy, dlouho volali. Stavbařům zbývá dodělat poslední terénní úpravy.      „Toto parkoviště za milion dvě stě tisíc korun by mělo přispět ke zklidnění dopravní situace v této lokalitě, zejména v ranních a odpoledních hodinách," připomněl Roman Ondřich, tiskový mluvčí města Písek.