Na vodu z dálkového vodovodu z Římova se těší lidé nejen v Čimelicích, ale i v Rakovicích. Výstavba jeho dalšího úseku z Mirotic do Čimelic má být dokončená příští rok v září.

V Rakovicích však vyvstal problém. Aby se na něj mohly připojit, musí si nejprve vybudovat obecní vodovod. Příprava projektu teď ale stojí. „Stavbu obecního vodovodu jsme plánovali na příští rok. Požádali jsme proto na mirotickém odboru výstavby o územní rozhodnutí, ale bylo nám oznámeno, že nám ho zatím nemůžou vydat," vysvětlil starosta Rakovic Miroslav Sedláček s tím, že neví, jak se situace pro obec vyvine.

Komplikaci působí dva úseky krajských silnic, které procházejí Rakovicemi a kterých by se stavba obecního vodovodu dotýkala. Podle vedoucí odboru výstavby Městského úřadu v Miroticích Blanky Cízlové je v tomto případě problém splnit zákonné podmínky. „Zákon o pozemních komunikacích je teď přísnější, než býval, vylučuje zásah do silnice a souběh s ní. Musím se ještě poradit s příslušným silničním správním úřadem," konstatovala Blanka Cízlová, která se zatím nevzdává naděje. Pokud se vše podaří zdárně vyřešit, napojení na přivaděč z Římova by nemělo nic bránit.

Stavba úseku dálkového vodovodu z Mirotic do Čimelic pokračuje podle ředitele Jihočeského vodárenského svazu Antonína Prince podle schváleného harmonogramu.

Napojení Rakovic na dálkový vodovod záleží na územním rozhodnutí. Pokud bude vydáno, bude se moci vybudovat obecní vodovod.