V současné době se pracuje na malbách a obkladech ve vnitřních prostorách, ale buduje se také na dvoře a v nových přístavbách. V nové knihovně, která bude bezpochyby jednou z nejmodernějších nejen v kraji, budou mimo jiné také učebny, kavárna, informační centrum, relaxační koutek, ale také komerční prostory, které mají pomoct k ekonomické soběstačnosti. V nově přistavěném skladu knih bude umístěna spisovna městského úřadu.

Investici za 137 milionů korun podpořila dotace ve výši 15 milionů korun.

Při rekonstrukčních pracích v budově bývalé školy na Alšově náměstí byla v hlavním sálu nalezena původní výmalba z 19. století. Malby, jejichž rekonstrukce se ujal restaurátor a historik umění Josef Novotný, ozdobí budoucí oddělení beletrie, které se sem přestěhuje.