Na svém posledním jednání schválili radní města dodatek ke smlouvě s firmou Strabag, která stavbu provádí. Mění se rozsah díla, a to tak, že se prodlužuje termín dokončení o 15 dní. Kromě toho se také navyšuje cena o zhruba 4,3 milionu korun bez daně. „Rekonstrukce takového rozsahu se bohužel nikdy neobejde bez problémů. Během postupujících prací se vždy objeví záležitosti, se kterými nemohl projektant počítat. A stejně je tomu i u rekonstrukce budovy v Sovově ulici. Vznikají kvůli tomu vícepráce, které s sebou nesou náklady navíc a bohužel i posunutí termínu dokončení stavby,“ podotkl místostarosta Písku Michal Přibáň.

Do současné doby stavební firma kompletně odstranila střechu, aby bylo možné přistavět nové patro. Dále byly sanovány základy a odstraněny omítky. Jak uvedl místostarosta, podle statického posudku je třeba vyměnit stropní panely ve druhém nadzemním podlaží, které nelze považovat za dostatečně únosné. "Generální projektant proto předložil revizi projektové dokumentace, která řeší bourání stávající stropní konstrukce a doplnění nového ocelobetonového stropu. Současně s prováděním bouracích prací bude třeba staticky zajistit okolní konstrukce a obvodové stěny,“ vysvětlil Michal Přibáň s tím, že výměna stropní konstrukce se týká zhruba poloviny objektu a náklady na tyto práce byly vyčísleny na téměř jeden milion korun bez daně.

Jarlochova kronika je k vidění v Písku.
Jarlochova kronika zamířila do Písku. K vidění je v muzeu do neděle

Při odhalení základů se ukázalo, že nejsou v tak dobrém stavu, jak se předpokládalo, a bude navíc potřeba jejich sanace. Bude například také nutné zbourat základové konstrukce, které byly odhaleny pod úrovní terénu v místě severovýchodní přístavby. „Základy se nacházejí minimálně dva metry pod úrovní terénu, nebylo tedy možné projektem odhadnout míru jejich poškození, i když se prováděla velmi poctivá sondáž,“ poznamenal Michal Přibáň. Vícepráce se vyšplhají na zhruba 1,3 milionu korun bez daně.

Během prací již byly odstraněny omítky v prvním podlaží a ukázalo se, že jsou stěny v severní části objektu značně degradované. Statik proto provedl diagnostiku a navrhl způsob, jak stěnu zajistit, aby zvládla zatížení od nových konstrukcí.

Dopisy předá Ježíškovi Andělský rytíř, v Písku si je osobně vyzvedl.
Andělský rytíř na bílém koni odvezl všechna dětská přání. Doručí je Ježíškovi

Rekonstrukce objektu by měla být dokončena v polovině roku 2024. První klienti by pobytové zařízení pro seniory mohli začít využívat od začátku roku 2025. K dispozici jim bude 57 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích. V objektu bude vývařovna pro přípravu až tisíce jídel, dále pobytové místnosti pro různé aktivizační činnosti nebo společenský sál. Vznikne tu i recepce a potřebné zázemí pro personál. Naplánovány jsou také terénní úpravy, vybudování parkoviště, chodníků, rekreační zahrady a sadové úpravy okolo objektu. Celkové náklady na vybudování zařízení pro seniory dosáhnou zhruba 200 milionů korun bez DPH. Město Písek získalo na rekonstrukci dotaci ve výši 20 milionů korun z Krajského investičního fondu zřízeného Jihočeským krajem. Má také požádáno o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, obdržet by mohlo až 58,5 milionu korun.