„Pod dohledem biologického dozoru začaly instalace zábran proti vstupu obojživelníků na stanovených místech v okolí vodotečí. Celkem jich bude po trase umístěno více jak 15 kilometrů. Využívána je speciální tkanina, která zamezí, aby se obojživelníci nedostali do prostoru stavby. Současně byl zahájen pyrotechnický průzkum stavby a dílčí skrývky ornice, kde probíhá záchranný archeologický výzkum. Kromě toho probíhají i hluková a hydrologická měření,“ uvedl Tomáš Lukašík, mluvčí ministerstva dopravy.

Současný archeologický průzkum terénu přinesl pro odborníky zajímavá zjištění. „Na jedné z ploch jsme objevili základy barokní kaple z 18. století. Kousek od Krsic pak máme zachycené pravěké sídliště, které je ze starší doby železné, tedy z období 8. – 5. století před Kristem,“ uvedl archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Ondřej Chvojka a dodal, že pro odborníky je to velmi důležité zjištění. Ukazuje se totiž, že oblast, která byla archeology považována za spíše periferní, byla poměrně hustě osídlená.

Výkopové práce na Velkém náměstí odhalily dvě historické dlažby, ale i úlomek pravěké mísy.
Pod povrchem Velkého náměstí se ukrýval i zlomek pravěké nádoby

„Jsou dva druhy nálezů, jsou to nemovité objekty, které zadokumentujeme a v zemi zůstanou, pak jsou věci movité, jako je keramika, kosti, kovy a další, které odebíráme, odvážíme a poté podrobíme dalšímu zkoumání,“ vysvětlil. V místě stavby dálnice společně pracuje asi desítka archeologů. Jsou to odborníci z Jihočeského muzea, Prácheňského muzea v Písku a odborníci ze společnosti Geo.cz.

Terénní výzkumy jsou pro archeology vždy zajímavé. V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích se o tom mohou návštěvníci přesvědčit na výstavě s názvem Co přinesla dálnice. Výstavní projekt přibližuje výsledky mnohaletých archeologických výzkumů v trase dálnice D3 na Táborsku, Českobudějovicku a Českokrumlovsku a v trase navazující dálnice S10 v oblasti Mühlviertelu v Horním Rakousku. Výstava trvá do 7. listopadu a vstup do této expozice je zdarma.