Zastupitelé Písku schvalovali další přesuny v majetku města. Největší ohlas vzbudilo zařazení bývalého statku v Purkraticích, který v posledních letech složil jako ubytovna pro sociálně slabé, do nepotřebného majetku. Naděje, která ubytovnu provozovala, zde končí a město stojí před otázkou, co s budovou?

Podle místostarosty Petra Hladíka však město nemá s objektem žádný záměr. „V takovém případě nám nezbývá, než budovu zbourat, což by stálo hodně peněz, nebo prodat a nechat tam někoho vytvořit třeba něco smysluplného,“ zmínil.

Starý železniční most v Červené nad Vltavou.
Kdo postaví nový železniční most za téměř půl miliardy?

Purkratičtí však žádali, aby město přesun statku do nepotřebného majetku odložilo a zvážilo dopady prodeje. Bojí se, aby zde nevznikla další ubytovna. To podle místostarosty není ani zájem města. „Ukončení ubytovny pro sociálně slabé bylo víceméně na podnět místních obyvatel, tak bych očekával, že vyklizení domu spíše ocení. Nikdo z nás nechce, aby tam vznikla další ubytovna, budeme si určitě klást podmínky, dávat předkupní práva a podobně,“ doplnil.

Do nepotřebného majetku zastupitelé přesunuli také bývalou léčebnu U Honzíčka. Oboje schválili.

Plavecký bazén v Písku. Ilustrační foto.
Referendum o bazénu neprošlo. Chyběl jeden hlas

Do potřebného majetku města se naopak přesune budova vodojemu Na Pěníku, která by měla být součástí nového sportovního areálu pro mládež. Podle místostarosty Písku Petra Hladíka má jít o plánovaný skatepark. „Měli jsme ohledně toho teprve první jednání, ale mohlo by tam vzniknout sportoviště, které zatím v Písku chybí,“ nastínil. Využít by se mělo právě i kopečku z vodojemu. Starostka Eva Vanžurová míní, že jde o vhodnou lokalitu pro tento záměr. „Nebude to tam nikoho rušit. Ale také to nebude levná záležitost,“ podotkla.

Dále se do potřebného majetku přesune budova hájenky Boudy, kde má město dlouhodobý pronájem. Do strategických budov navrhl odbor správy majetku zařadit restauraci Na Výstavišti. Důvodem je zajištění dalšího vstupu do zimního stadionu, nutného pro využití areálu pro větší počet návštěvníků.

Všechny navrhované přesuny v majetku města zastupitelé na svém posledním jednání schválili.