Malé hospodářství s obytnou budovou plánovala vybudovat u rybníku Chobot početnější rodina z Radimovic u Želče. Manželé už pozemky zakoupili, ale nyní narazili. Sepekovští zastupitelé nesouhlasili se změnou územního plánu. Důvodem bylo to, že sem nevede příjezdová komunikace či že tudy prochází ochranné pásmo přírodní památky.

„Prvotní je třeba vyřešit přístupovou komunikaci k pozemkům," zdůrazňuje zastupitelka a pracovnice sepekovského úřadu Pavlína Bambuškarová.
„Než začne stavební řízení, bude muset být souhlas s napojením nemovitostí na stávající místní nebo účelovou komunikaci," upozornila Pavlína Bambuškarová. Aby rozhodnutí mohlo být vůbec vydáno, bude muset být silnice ve vlastnictví obce.

Stavební výbor ze Sepekova, jehož členové o tom dlouho diskutovali, zaujal k žádosti manželů jednoznačné stanovisko. „Byla by to první změna nového územního plánu. Jakmile bychom tohle povolili, přihlásí se další a budou žádat o změnu územního plánu. Znamenalo by to neuvěřitelný nepořádek," vysvětlil za stavební výbor Stanislav Sedláček.

V jeho argumentaci zaznělo i ochranné pásmo přírodní památky. „Další věc je ta, že pokud se tu vybuduje silnice, tak okamžitě – a to vám garantuji – nastane tlak, abychom tu prodali další parcely a vybudovali i vodovod, kanalizaci a tak dále. To tady už bylo asi v roce 1979 u nádraží a stálo to nehorázné peníze," zdůraznil zastupitel Stanislav Sedláček.

Starosta Josef Himl připomněl, že jediným řešením by možná mohlo být, kdyby si manželé koupili pozemky až k současné silnici a o pozemcích, které by vedly k nim, se nehovořilo jako o cestě.

„Komunikaci by si udělali sami a napojili ji na naši," doplnil jeho slova místostarosta Jiří Cihlář. „Ale když ji postaví, nemusí tam nikoho pustit," upozorňoval Stanislav Sedláček. Podle reakce by tuto „silnici" využívali jen oni. „Je to jediná možnost, jak se zbavit povinnosti budovat komunikaci," dodal místostarosta.

Tohle řešení vnímá jako jediný vstřícný krok ze strany obce Martin Pokorný. „Aby tam obec na své náklady budovala příjezdovou cestu, to by určitě nikdo z nás nechtěl," řekl Martin Pokorný.

Zastupitelé neschválili žádost o pořízení změny územního plánu. Rozhodnutí bylo jednomyslné. Bez této změny se manželé neobejdou.

I milevský stavební úřad má se stavbou problém, ale o změně územního plánu rozhoduje jen obec.