„Pomník padlým díky nedávno dokončené revitalizaci získal podobu, jakou měl při svém odhalení v roce 1861, včetně dvojjazyčných textů,“ uvedl Martin Zeman z Vojenskohistorického spolku Písek.

Starostka Písku Eva Vanžurová zdůraznila, že lev na pomníku symbolizuje sílu a odvahu vojáků 11. pěšího pluku. Upravenému pomníku, který byl první ve městě, požehnal vikář římskokatlické farnosti Jan Doležal.

Ve dvoře fary byla ve dvoře fary otevřena výstava nazvaný Když jsme byli v Itálii aneb Kde k čertu je to Melegnano, kterou připravil znalec vojenské historie Karel Klátil.