Návrhem Ondřeje Veselého se jako první volil starosta města. Zastupitelé se shodli na veřejném podávání návrhů. Tomáš Franců (Pro Písek) navrhl na pozici starostky Evu Vanžurovou (Pro Písek), poté Tomáš Posekaný (Piráti) navrhl Josefa Soumara (Piráti). Oba s kandidaturou souhlasili.

Čtrnácti hlasy zastupitelé odsouhlasili, že se bude hlasovat veřejně.

Stejným počtem hlasů zvolili zastupitelé starostkou Evu Vanžurovou (Pro Písek).

Starostka Eva Vanžurová navrhla, aby byli v Písku nově tři uvolnění místostarostové. Jiří Hořánek (ANO) dal protinávrh, že stačí dva uvolnění místostarostové.

Zastupitelé zvolili těsnou většinou, že v Písku budou pro příští volební období tři uvolnění místostarostové. Volilo se veřejně.

Na post 1. místostarosty navrhl Vratislav Němeček (KDU - ČSL) Petra Hladíka ze stejné strany. Jiné návrhy nepadly. Petr Hladík se stal novým píseckým místostarostou.

Na 2. místostarostku navrhl Rudolf Tyll (Pro Písek) Petru Trambovou (Pro Písek). Tu zastupitelé zvolili.

Michal Turek (ČSSD) navrhl na pozici 3. místostarosty Ondřeje Veselého (ČSSD), kterého nadpoloviční většina zastupitelů zvolila do funkce.

V radě města bude dál zasedat celkem devět členů. Starostku a místostarosty doplní Tomáš Franců (Pro Písek), Miroslav Janovský (Pro Písek), Karel Chytrý (ČSSD), Vratislav Němeček (KDU – ČSL) a Michal Turek (ČSSD).