Co se vám podařilo za první dva roky?
V loňském roce se nám podařilo za přispění finančních prostředků od Jihočeského kraje opravit komunikaci ve Březí. Letos opravujeme kapličku ve Zhoři. Uskutečnili jsme sanaci poškozeného vlhkého zdiva a drenáž kolem kaple, nyní měníme okna a restaurujeme výmalby v kapli a obrazy nad oltářem. Další akce, kterou dokončujeme, je oprava budovy obecního úřadu včetně knihovny a místnosti pro veřejný internet.

Velkou radost máme z nových fungujících webových stránek obce, kde je kromě povinných dokumentů i bohatá fotogalerie z akcí, které se v obci konají. Nové obecní stránky mají úspěch a vysokou sledovanost.

Za významnou událost považujeme získání dekretu o udělení znaku a vlajky obce. Po odsouhlasení, schválení a předání dekretu v parlamentu jsme se dostali do fáze, kdy nám vyrábí slavnostní vyšívanou vlajku a znak obce.

Značnou pozornost věnujeme úpravám zeleně a vzhledu obce, povedlo se odstranit staré skládky a zrekultivovat jejich okolí, získali jsme dotaci od Jihočeského kraje na výsadbu nových stromů na obnovu obecního lesa.

Daří se nám ve sportovní a kulturní oblasti,  zhořské akce mají svou úroveň a díky tomu přibývá diváků a fanoušků.  Letos jsme pořádali babský bál, pochod od kapličky ke kapličce, fotbalový Zhoř Cup, závody o blehovského borce, hasičské cvičení a rybářské závody.  Koncem října uskutečníme kulturní akci pro důchodce.

Co máte v plánu na druhý poločas volebního období?
V příštích dvou letech bychom rádi opravili kaple v našich ostatních obcích, v kapličce ve Zhoři bychom chtěli zrestaurovat oltář. Postupně chceme opravit komunikace ve všech našich místních částech. Dalším úkolem je vybavení dětských hřišť novými hracími prvky, protože malých dětí u nás přibývá.

Nejtěžším úkolem, který jsme si stanovili, je získání dotace na výstavbu vodovodu v Blehově a jeho realizace.

V létě Zhoř čeká kromě tradičních akcí i velký slavnostní ceremoniál pořádaný  u příležitosti požehnání obecních symbolů. Tento bude doprovázen bohatým kulturním programem.
Plánů je mnoho, finančních prostředků nedostatek a naším úkolem je vytvořit kvalitní zázemí pro naše občany nejen ve Zhoři, ale i ve Zbislavi, Blehově, Březí  a Osletíně.