To byly výchozí body jednání, kterého se v písecké psychiatrické nemocnici zúčastnili představitelé vedení tohoto zdravotnického zařízení a starostka Písku Eva Vanžurová. „Považuji za nezbytné, abychom měli s vedením města co nejlepší vazby a navzájem se podporovali,“ uvedl František Werner, který neformální schůzku inicioval. Starostka považuje rozvíjení vzájemné spolupráce za užitečné pro obě strany.

Pavel Pechoušek