Všem starostům na Písecku jsme položili dvě stejné otázky, z nichž v první mají ohodnotit své první dva roky ve funkci a ve druhé nastínit plány do druhé poloviny volebního období. Dnes odpovídá Lada Hašková, starostka Horosedel.

1) Co se vám podařilo za první dva roky?
Největší radost mám z opravených varhan, na které přispěli jak sponzoři z řad malých i velkých firem z okolí, tak i místní občané a jiní sponzoři. Dále jsme dokončili akci pod názvem Obnova krajinných struktur v katastru Horosedel. Vysázeli jsme zhruba 1400 stromů a 500 keřů po obecních cestách v celém katastru Horosedel. Celková délka obnovených cest je jedenáct kilometrů.

2) Jaké máte plány na druhý poločas volebního období? 
Plánujeme opravu kaple sv. Jana Nepomuckého, kde budeme dělat nové krovy, fasádu, odvodnění i restaurátorské práce. Pak chystáme dokončení změny územního plánu.

Příště bude odpovídat starosta Protivína Jaromír Hlaváč.