Ještě před jeho zahájením předal starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiří Heinrich pamětní medaili vydanou Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska ke 100. výročí vzniku Československa a pamětní list starostovi města Zdeňku Bártovi a starostovi Sboru dobrovolných hasičů Mirovice Josefu Hurtalovi za dlouholetou spolupráci. „Zdeněk Bárta podporoval činnost mirovických dobrovolných hasičů z pozice starosty po dobu 24 let, vždy spolupracoval nejens okresním sdružením hasičů, ale i s Jihočeským krajem při získávání peněz na vybavení i činnost hasičů v Mirovicích,“ uvedl Jiří Heinrich. Připomněl i zásluhy dlouholetého starosty mirovických hasičů Josefa Hurtaly. Vzhledem k tomu, že Zdeněk Bárta ve funkci starosty končí, předali mu podle slov místostarostky Marie Hrdinové zastupitelé poděkování za 24 let obětavé práce pro město.