Dnes odpovídá František Valvoda, starosta Záhoří.

Co se vám podařilo za první dva roky?
Největší investiční akcí, kterou jsme zahájili v prosinci roku 2010 a dokončili 30. června 2011, byla stavba vodovodního přivaděče ze Záhoří do Jamného a Kašiny Hory. Nyní je pitná voda dodávána z jednoho místa a tím došlo k úspoře finančních prostředků za pravidelné rozbory vody. Celkové náklady dosáhly výše 8,985 milionu  korun bez DPH, z toho byla dotace 7, 188 milionu korun od ministerstva zemědělství.

Další velkou akcí v loňském roce byla oprava staré silnice k řece Vltavě v katastrálním území Jamný za 4 866 467 korun hrazená ze státní dotace od ministerstva pro místní rozvoj.  Za pomoci dotace v rámci grantového programu Jihočeského kraje jsme na silnici první třídy v Horním Záhoří instalovali dva informační radary. Pro zásahovou jednotku SDH Záhoří jsme získali dotaci na zakoupení dýchacích přístrojů, na výměnu vrat u hasičské zbrojnice a na opravu stříkačky.

Provedli jsme opravu fasády západní stěny budovy obecního úřadu a vyměnili vchodové dveře, s pomocí Dobrovolného svazku obcí mezi Vltavou a Otavou a dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje jsme opravili další část cyklotras za Dolním Záhořím. Byl položen nový asfaltový koberec před kostelem sv. Michaela na záhořské návsi a kolem kapličky sv. Barborky byly zabudovány obrubníky.Ve výdejnách jídel v mateřské škole a školní jídelně jsme vyměnili obklady, výdejní okna a rozvody vody a odpadů včetně rozvodů požární vody a hydrantů. Tato oprava byla plně hrazena z rozpočtu obce.

V letošním roce jsme zrekonstruovali střechu na tělocvičně ZŠ za 327 tisíc korun s dotací z grantu Jihočeského kraje ve výši 200 tisíc korun, za 425 tisíc korun jsme zahájili rekonstrukce chodníků první etapou za podpory dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 130 tisíc korun.

Ukončili jsme poslední etapu oprav MŠ, která zahrnovala novou podlahu ve školní jídelně, úpravu těchto prostor a rekonstrukci sociálního zařízení včetně rozvodů vody v jižní části budovy. Akce za 450 tisíc korun byla plně hrazena z rozpočtu obce. Bylo upraveno prostranství před poštou a na místním hřbitově jsme dokončili první část úprav chodníčků. Za více než 600 tisíc korun byla vymalována a vyčištěna vysavači se speciálními HEPA filtry celá budova základní školy, zároveň jsme ve všech třídách vyměnili svítidla podle platných norem.

V Horním Záhoří dokončujeme první etapu výměny patnácti kusů svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla, na něž nám byla přidělena dotace z grantu Jihočeského kraje ve výši 42 tisíc korun.

Jaké máte plány na druhý poločas volebního období?

Ve druhém poločase budeme pokračovat v dalších etapách rekonstrukcí chodníků, veřejného osvětlení a úpravě chodníčků na hřbitově v Záhoří. Na  ministerstvu životního prostředí jsme  požádali o dotaci na zateplení budovy základní školy, zatím čekáme na výsledek. Máme vypracovaný projekt na rekonstrukci vytápění v základní škole a hledáme vhodný dotační titul. Dále chceme  s pomocí státní dotace vybudovat bezpečné přechody na silnici I. třídy v Horním Záhoří. Pracujeme na projektu čištění odpadních vod a stále čekáme na dotační program na dostavbu multifunkčního obecního zařízení v Záhoří. Ve všech místních částech instalujeme venkovní tělocvičny pro dospělé a další herní prvky pro děti.