Akce je podpořena dotací 206 tisíc korun z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Celkové náklady jsou 350 tisíc korun včetně DPH.

Mirotičtí zastupitelé nezapomínají ani na místní části. V září by se měla uskutečnit rekonstrukce místní komunikace v úseku Zářečí – Vackův Mlýn. Jedná se o jednu z posledních neopravených místních komunikací. Výběrové řízení vyhrála společnost Strabag s cenou 955 tisíc korun bez DPH. Městu pomůže dotace ve výši 813 tisíc korun od Ministerstva pro místní rozvoj.