Například moderní gymnastky Proactive Milevsko žádaly o 400 tisíc korun a dostanou o sto tisíc korun méně. TJ Sokol požadoval 600 tisíc a obdrží 440 tisíc korun.

Rozpočet města počítal, že na příspěvky půjde 2,8 milionu korun. Nakonec to je  více o 79 tisíc korun.
To se nelíbilo Miroslavu Doubkovi. „Po měsíci a půl od doby, kdy jsme přijali rozpočet, děláme rozpočtovou změnu. Pokud máme v rozpočtu 2,8 milionu korun, nepopírám právo sportovních oddílů požadovat třeba šest milionů a nepopírám ani právo sportovní komise navrhnout rozdělit 3,1 milionu korun, ale musíme se zamyslet, zda každým materiálem musíme překračovat pravidla," řekl  Miroslav Doubek.

Místostarosta Martin Třeštík, který navýšení navrhl, uvedl, že požadavky klubů a jejich počet v tu dobu, kdy se připravuje rozpočet, do detailů neznali. „Nastavujeme částku na určitou výši, kterou nyní navrhuji korigovat, protože se objevily nové skutečnosti," vysvětlil při projednávání bodu Martin Třeštík.

Miroslav Doubek na to reagoval slovy: „Když má dítě kapesné sto korun, tak by nemělo utratit sto deset," poznamenal.

Ani sportovní komise se schváleného rozpočtu nedržela. Navrhla totiž sportovcům rozdělit  více než tři miliony korun. Nakonec oddílům půjde, jak navrhoval místostarosta, 2,89 milionu korun.