Účast či spíše neúčast členů trápí některé komise v Milevsku. Není výjimkou, že poradní orgány rady města nemůžou přijmout usnesení, protože nejsou usnášeníschopné. Doplatila na to už rozvojová komise, která skončila ke konci roku. Na posledním zasedání zastupitelů zase přišla na přetřes sportovní komise. I ta se potýká s absencemi členů na jednáních.

Diskuzi začal obyvatel Jiří Koliha, který upozornil na to, že na červnové zasedání sportovní komise přišli jen dva členové, šest se jich omluvilo. „Možná, že by bylo lepší oslovit lidi, kteří by v komisích pracovat chtěli," hledal řešení.

Místopředseda sportovní komise František Koutník, který na červnové jednání dorazil spolu s Jaroslavem Petákem, uvedl, že někteří členové se neúčastní sportovní komise už delší dobu.

„Týden před konáním zastupitelstva jsme jednali a doporučovali, aby strany, jejichž zástupci se neúčastní, nominovaly někoho jiného," uvedl na prosincovém zasedání zastupitelů.

Starosta Ivan Radosta řekl, že míč padá i na jejich stranu. Hnutí Jihočeši 2012 delegovalo na předsedu sportovní komise Martina Koptiše, který má s docházkou velké problémy. „Je to velice šikovný a objektivní kluk, proto jsme ho nominovali do čela sportovní komise. Předtím jsem čtyři roky předsedu komise dělal já a neumím si představit, že bych komisi svolal a nepřišel tam," komentoval situaci Ivan Radosta s tím, že navrhne Martinu Koptišovi, pokud budou trvat jeho absence, aby odstoupil z funkce předsedy sportovní komise.

Neúčast Martina Koptiše na jednání komise vysvětloval starosta tím, že dostal lukrativní nabídku na zaměstnání a to mu neumožňuje být denně v Milevsku, což předtím šlo.

Starosta Ivan Radosta se chce podle včerejších informací sejít s celou sportovní komisí a problém s absencemi a obsazením komise řešit. Brzy by tak mělo být jasné, zda a případně jaké bude nové složení komise. Starosta podotkl, že pokud Martin Koptiš rezignuje, náhradu za něj už má. „Chci, aby byla akceschopnější," řekl ke sportovní komisi Ivan Radosta. Reagoval tak i na to, že ji velmi brzy čeká důležitý úkol. Musí se zabývat rozdělením sportovních grantů a dát doporučení radě města.

A jak je to s otázkou rozvoje města? Rozvojová komise při radě města sice skončila, ale tuto problematiku v Milevsku řeší. Ovšem už jen jedna skupina. Sloučily se totiž rozvojová komise, skupina mladých a skupina rozvoj, která byla – dá se říci – na úrovni vedení města, do jednoho celku.

V komisích, které se scházejí několikrát do roka, pracují jak zástupci všech stran, které šly do voleb, tak jsou v nich i odborníci v daných oblastech. 


Komise rady města
investiční
sportovní
kulturní
dopravní
pro životní prostředí
sociální
bytová
0 pro místní části