Obnova sítí ve Švermově ulici, zateplení objektu a výměna oken na 2. základní škole J. A. Komenského či dokončení úprav trávníku na letním stadionu  by měly být největšími akcemi příštího roku v Milevsku.

Zda to tak bude, ve středu rozhodnou zastupitelé. Ty totiž  čeká schvalování rozpočtu. Podle slov místostarosty Martina Třeštíka, který má na starosti finance, rozpočet předpokládá neobvykle velký objem výdajů do investic a oprav.

„Je to dáno tím, že se nám na rok 2014 nakumulovala poměrně velká řada akcí, na které jsme dlouho čekali, posunovaly se, dostáváme na ně dotace či je máme nasmlouvané," vysvětlil místostarosta Martin Třeštík.

Návrh rozpočtu také počítá s navýšením podpory pro Sociální služby města Milevska a také na sport. „Navrhujeme jim vrátit peníze, které tam každoročně chybí. Na konci roku o tom debatujeme a peníze přidáváme," připomněl místostarosta, podle kterého se ukazuje, že například  financování  sociálních služeb nebylo v posledních dvou letech dostatečné.

Sociální služby by si tak mohly přilepšit o 300 tisíc korun a vrátit se na částku pět milionů korun, kterou dostávaly.

Ředitelka Sociálních služeb  města Milevska Marie Jarošová je za to  pochopitelně  velmi ráda. „Je to pro nás potěšující. V loňském roce jsme měli velké problémy,  letos sice menší, ale byly," poznamenala ředitelka Marie Jarošová. Jak připomíná, dostaly nižší příspěvek nejen od zřizovatele, tedy města, ale i od zdravotních pojišťoven. Ty podle slov Marie Jarošové dělají vše proto, aby do sociálních služeb  dávaly méně peněz.

Financování sociálních služeb ovlivňují i sami uživatelé pečovatelské služby, kteří šetří a snaží se zvládnout potřebné úkony sami nebo za pomoci rodiny.
Podobná situace, jaká je v případě sociálních služeb, se týká i sportu. Tam město v posledních letech na konci roku peníze dodávalo. Oproti letošnímu rozpočtu by do sportu mělo jít navíc 500 tisíc korun.

Členové finančního výboru kvitují snahu o maximální zařazení investičních akcí.  „Souhlasíme s možností využití úvěrových prostředků k financování dalších potřebných investic," shodl se finanční výbor, který se ovšem kriticky dívá na vývoj běžných výdajů.

Podle slov Martina Třeštíka položka běžných výdajů počítá s velmi mírným nárůstem. To finanční výbor kritizuje. „Pokud nebude město redukovat běžné výdaje,  nebude nadále možné financovat potřebné investice nebo se město propadne do nevratného zadlužení," upozorňuje finanční výbor, jehož předsedou je zastupitel Miroslav Doubek.

Členové finančního výboru také konstatují, že návrh rozpočtu nenaplňuje dřívější přijatá usnesení finančního výboru a zastupitelstva města. Jejich cílem je postupná redukce běžných výdajů.

Rozpočet Milevska počítá na rok 2014 s celkovými příjmy 134,641 milionu korun, celkovými výdaji 152,754 milionu korun a schodkem 18,113 milionu korun, který je krytý přebytkem hospodaření minulých let.