Město nekoupí od společnosti Jitex Písek usazovací nádrž v areálu čistírny odpadních vod (ČOV). Rozhodli o tom zastupitelé, kteří dále doporučili prověřit možnost podání určovací žaloby.

To, kdo je vlastníkem nádrže, určí  soud. Na základě rozhodnutí soudu už muselo město zaplatit přes milion korun za užívání nádrže, která ale podle názoru zastupitelů není majetkem Jitexu.

Usazovací nádrže měl Jitex původně ve svém areálu. Pozemek však potřeboval na stavbu skladů. Proto vybudoval na vlastní náklady  náhradní u ČOV a měl ji bezplatně převést na město.  Další vývoj je však už nejasný.

Jitex opírá své vlastnické nároky o rozhodnutí Okresního úřadu Písek z roku  z 27. 4. 1994. „Vzhledem k tomu, že Jitex Písek byl do formy akciové společnosti transformován k 1. 1. 1994, je zřejmé, že usazovací nádrž byla vždy majetkem naší akciové společnosti," uvedl předseda představenstva Jitexu Jan Prokop.

Podle názoru radních i větší části zastupitelů  je údajné vlastnictví  usazovací nádrže  společností Jitex pouze administrativním nedopatřením a rozhodnout by měl soud. Zastupitelé rovněž odmítli  Jitexu zaplatit 189 tisíc  korun za neoprávněné používání nádrže od 15. listopadu 2011 do konce letošního května.

Provozovatelem ČOV je společnost ČEVAK.  „Usazovací nádrž byla v tomto období odstavena a tudíž nebyla provozována,"  řekl vedoucí střediska  ČEVAK v Písku Michal Hudák.

Peníze
Cena  dle znaleckého posudku: 2 743 230 Kč
Částka zaplacená městem na příkaz soudu: 1 050 000 Kč
Zaplacené náklady řízení: 125 000 Kč
Zdroj: Městský úřad Písek