„Katastrálním územím spadáme pod Chrastiny, ale všechno vyřizujeme v Záhoří. Platíme tam poplatky za popelnice, za psa, chodíme tam volit a podobně. Když je ale potřeba opravit cesty nebo něco jiného v obci, obracíme se na starostu Dolních Novosedel, pod které Chrastiny patří. Vždycky je vstřícný a snaží se nám vyhovět," svěřila se obyvatelka Třešní, která si nepřála být jmenována.

Dodala, že se v obci hodně diskutuje i o tom, jak se mezi sebou starostové obou obcí dohadují o vzájemném vypořádání obcí.

Starosta Dolních Novosedel Zdeněk Vituj a starosta Záhoří Petr Kápl se shodují na tom, že musí hájit zájmy své obce. „Je nutné najít takové řešení, na kterém by ani jedna obec netratila," konstatoval Zdeněk Vituj.

Všechno začalo v roce 1990 usnesením tehdejšího Okresního národního výboru, jímž bylo rozhodnuto o rozdělení původní obce Záhoří na samostatné obce, a to v katastrálních hranicích místních částí. Pod Záhoří původně spadaly Dolní a Horní Novosedly, Chrastiny a Třešně.       Novosedly a Chrastiny se v roce 1991 katastrálně oddělily a s nimi kvůli poloze i Třešně. K legislativní nápravě však nedošlo. Obyvatelé jsou úředně vedení dál v Záhoří.

Kam patří Třešně

Obec se nachází na katastrálním území obce Chrastiny, která je místní částí obce Dolní Novosedly. Ta se tam snaží udržovat cesty a veřejná prostranství.

Lidé zde žijící ale úředně spadají pod obec Záhoří, která zajišťuje například svoz odpadu i provoz veřejného osvětlení a vybírá od nich poplatky za odpad a za psy.

Starostové Záhoří i Dolních Novosedel by chtěli mít vše v pořádku. Přesto obcím dosud nepomohl ani Ústavní soud, ani Nejvyšší správní soud, ani Ministerstvo vnitra. „Pro mě je to navíc srdeční záležitost, protože jsem se v Třešních narodil a mám tam maminku," svěřil se starosta Záhoří Petr Kápl.

Dodal, že návrhy, které obě strany podaly, nebyly akceptovány. „Teď je to na mrtvém bodě. Rozhodli jsme se, že počkáme na nový zákon, který se připravuje," konstatoval Petr Kápl. Před lety podle jeho informací řešilo podobnou situaci  v České republice kolem dvaceti obcí. Některým z nich se podařilo dohodnout na společném řešení.

Mít povinnost starat se o obec, ale nemít občany a voliče, se pochopitelně jeví absurdní zástupcům Dolních Novosedel. „Protože Třešně leží na katastrálním území Chrastin, které spadají pod Dolní Novosedly, oslovili jsme v minulosti píseckou matriku s žádostí, aby byli zdejší obyvatelé převedeni pod Dolní Novosedly. Bylo nám ale sděleno, že to není možné, protože jsou vedeni pod Záhořím," vysvětlil starosta Dolních Novosedel Zdeněk Vituj.

Pro obec Dolní Novosedly to například znamená, že musí v obci Třešně opravovat cesty a udržovat veřejná prostranství, ale peníze od státu na tamní obyvatele dostane Záhoří.  Dolní Novosedly zase dostávají  daně z nemovitostí. Zmateční situaci zkoušelo vedení obce napravit různými oficiálními cestami. Zatím ale marně. „Ministerstvo vnitra nás vyzvalo, abychom se dohodli. Záhoří chce po nás ale víc, než můžeme dát. Ani jedna obec na tom nesmí tratit," konstatoval Zdeněk Vituj.

Obyvatelé původní obce Třešně spadají úředně pod  Záhoří. „Vydávali jsme jim povolení na stavbu rodinných domů a oni se pak hlásili do Záhoří," připomněl paradox Zdeněk Vituj. Proto 10. listopadu v roce 2010 na ustavující schůzi zastupitelů založili novou místní část Nová Třešně, kde se v současné době staví. Zatím se tam přihlásilo k trvalému pobytu pět lidí.

„Oficiálně je to Nová Třešně, ale na první pohled je to jedna obec. Problém mají  majitelé ostatních zdejších stavebních pozemků, kteří by je rádi prodali a opravili si za získané peníze dům. Když se zájemce dozví, jaké jsou tu komplikace, tak si koupí raději pozemek jinde," řekl obyvatel obce Třešně, který si nepřál být jmenovaný.  Dodal, že před několika lety se téměř všichni obyvatelé obce Třešně podepsali, že chtějí být pod Záhořím, protože tam chodí děti do školy  a mají tam své předky na hřbitově. Dnes si ale není jistý, zda by se rozhodli stejně.

„Do Záhoří chodíme do hospody a na fotbal. Když u nás několikrát do roka pořádáme akce, zveme zastupitele z Chrastin a Dolních Novosedel a přijdou všichni a ze Záhoří tak dva až tři, a nikdy tam mezi nimi nebyl konflikt, baví se mezi sebou," doplnil.

Ve staré kronice jsou záznamy  o tom, že obec Třešně bývala za první republiky a krátce po válce samostatnou obcí  a spadaly pod ni Chrastiny, Svatonice a Dolní Novosedly. V roce 1920 se Dolní Novosedly a Chrastiny odtrhly. Chrastiny a Třešně  zůstaly na společném  katastru dodnes.

Chyběly podklady

Rozhodnutím bývalého Okresního národního výboru (ONV) v Písku z června 1960 mělo být sice katastrální území Chrastiny rozděleno na části Třešně a Chrastiny, popis hranice mezi těmito dvěma částmi je však zcela nedostatečný.  K zaevidování území Třešně pak nedošlo pro nedostatek potřebných podkladů.   (z jednání u nejvyššího soudu)

Zdroj: Písecký deník 2012