V květnu 1945 se stal součástí demarkační čáry oddělující území osvobozené armádami USA a Sovětského svazu. Dohoda byla podepsána na setkání velitelů spojeneckých armád v Protivíně.

Události připomínaly dvě pamětní desky odhalené zde v letech 2005 a 2015, každá na jiné straně mostu a na jiném břehu řeky Otavy.

Před rekonstrukcí Zátavského mostu, která začala na jaře loňského roku, byly obě pamětní desky sejmuty a uloženy v Městských službách Písek. Po dokončení stavebních prací se letos na jaře na most pamětní desky vrátily, obě však na zábradlí po pravé straně ve směru od Písku. S novou instalací ale nesouhlasí spolek Buddies Písek, který žádá změny.

Pamětní desky na Zátavském mostě.Zdroj: Deník / Libuše Kolářová

Připomeňme si historii pamětních desek. Jako první sem byla umístěna v roce 2005 deska věnovaná americkým vojákům. Před rekonstrukcí mostu byla na levém břehu Otavy umístěna na mostě na levé straně ve směru od Písku. Bylo to přesně v místě, kde američtí vojáci bajonetem vyryli do betonového zábradlí mostu nápis: 1945 U. S. ARMY H. Q POST 119 – E. CO. H. 376. INF. 94. DIV. Šipka na desce odkazovala na informační tabuli s vysvětlením událostí v květnu 1945.

Na mostě na pravém břehu Otavy byla 17. června 2015 odhalena pamětní deska s nápisem psaným azbukou. Píše se zde: „V květnu 1945 Zátavský most rozděloval území kontrolované dvěma armádami spojenců. Na východním břehu řeky Otavy stálo stanoviště Rudé armády.“

Po rekonstrukci už jsou obě pamětní desky opět na zábradlí mostu, obě ve směru od Písku po pravé straně. To se však nelíbí těm, kteří zde „americkou“ pamětní desku instalovali – spolku BUDDIES of 4th Armored Division Písek. „Přemístění na pravou stranu nám nevadí. Vede tudy chodník, takže se tady lidé mohou zastavit. Před rekonstrukcí jsme měli slíbeno, že na původní místo bude implantován vyříznutý kus původního madla zábradlí s pamětní deskou odkazující na informační tabuli. To se však nestalo. Jednal jsem s Městským úřadem v Písku, vše jsem písemně připomínkoval ve stavebním řízení dříve, než bylo vydáno stavební povolení, jednal jsem i s projektantem. Nebylo to nic platné,“ zlobí se Roman Drašnar ze spolku BUDDIES Písek.

Městský úřad o této problematice ví. „Ano, původně se počítalo s implantováním části původního zábradlí do nového,“ potvrzuje Petr Matoušek z odboru investic a rozvoje MÚ Písek a pokračuje: „Nebylo to však z technických důvodů možné. Za nejšťastnější řešení nepokládám ani upevnění původního madla na 150 centimetrů vysoké současné nové zábradlí. Zejména pro děti, ale nejen pro ně, by tak vysoko umístěný nápis nebyl čitelný.“

Městský úřad proto navrhuje nápis na vyříznutém madlu řádně zdokumentovat a vyhotovit repliku, umístit ji na původní místo a originál uložit na důstojné místo v Prácheňském muzeu. To, jak bude vypadat konečné řešení, bude ještě předmětem jednání.

Pamětní desky na Zátavském mostě.Zdroj: Deník / Libuše Kolářová

Roman Drašnar ještě upřesňuje na základě bádání historiků i svého vlastního dění kolem demarkační linie. Rozhraní týkající se Písecka vedlo přes Ražice, Heřmaň a okolo Putimi po levém břehu Otavy, částečně přes území města Písku.

Pro demarkační linii na Písecku byla podle Romana Drašnara zvláště důležitá schůzka, která se uskutečnila 11. května 1945 v Protivíně ve vile MUDr. Aloise Svobody za účasti pěti amerických a jednoho sovětského generála. „Právě zde se upřesnila demarkační čára v našem okrese. Ta podle nejnovějších zjištění vedla po levém břehu Otavy a přes Zátavský most přešla na pravý břeh, odtud se stáčela k Hradišti, které obešla, a pokračovala k hospodě Na Vejfuku a k nynějšímu Jitexu. Na železničním mostě se opět vracela proti proudu řeky ke sv. Václavu a ke Kocourovu kolem trati Písek – Březnice k železničnímu přejezdu u Dobešic a odtud přes Novou Hospodu k Blatné.

Vojáci Rudé armády se bez problémů dostávali k Zátavskému mostu. Tady hlídky obou armád kontrolovaly propustky lidí přecházejících z jedné zóny do druhé,“ vysvětluje Roman Drašnar historické souvislosti.

Tyto a další události z května 1945 byly popsány na informační tabuli, která by se podle názoru BUDDIES Písek měla na most nebo k mostu vrátit.