Firma se měla zabývat obchodem s elektrickou energií a plynem nebo provozovat městské osvětlení.
„Je to primárně zajímavý námět," hodnotil místostarosta Martin Třeštík. „Vidíme v tom mnoho pozitiv," poznamenal za finanční výbor Miroslav Doubek. Celkově ale převládala negativa. Ani radní, ani odborné komise založení podniku nedoporučovali.

Jako zásadní překážku při rozhodování město vnímalo to, že mu Václav Málek nepředložil ekonomický plán firmy. „Chybí dokument, kterému se říká byznysplán," vysvětlil místostarosta, který na zářijovém jednání bod o založení firmy stáhl z jednání a navrhl uskutečnit pracovní schůzku zastupitelů. Na ní měl  Málek podnikání konkretizovat. „Většina lidí, kteří se jí zúčastnili, pochopili, v čem spočívá přínos pro město. Podrobně jsem popsal, jak by podnik fungoval," řekl Málek, který na schůzce městu navrhl, aby vybralo pracovníka, který by společně s ním vytvořil ekonomický propočet.

To už je ale bezpředmětné, protože negativně navržené usnesení podpořilo patnáct zastupitelů, šest se zdrželo. Jedním z nich byl i Miroslav Doubek, který by byl rád, kdyby se Václav Málek přihlásil do výběrových řízení na dodavatele energií nebo provozovatele veřejného osvětlení.

Málek předložil návrh na založení firmy na konci loňského roku. Podle  plánu měl být podíl  rovnocenný.