Pokutu ve výši 110 tisíc korun dostala společnost TOMEGAS od České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Důvodů bylo víc. Firma loni v červenci překročila emisní limity v odpadních vodách, které vypouštěla z čistírny odpadních vod do Milevského potoka. Kromě toho zacházela se závadnými látkami na čerpací stanici, a to bez havarijního plánu. Inspektoři také odhalili, že firma bez povolení vypouštěla odpadní vody ze šachty na pozemku v Okrouhlé u Branic do vod podzemních.

Ilustrační foto.
Ve Zvíkovském Podhradí hořela kotelna, v Písku skříňka na intru

Přestupky inspektoři objevili, když loni v létě prošetřovali příčinu úhynu ryb v rybníku Tovaryš u Sepekova a v říčce Smutná. „Laboratoř prokázala překročení maximálních povolených limitů, které byly příčinou vzniku amoniakálního dusíku a úhynu ryb. Zjistili jsme, že ČOV řádně nefunguje, provzdušňovací elementy nebyly v provozu a obsah čistírny byl zahnilý, o čemž svědčil i typický zápach v jejím okolí a barva,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích. Dodal, že kvalita Milevského potoka, který do rybníku teče, je velmi znepokojující. Voda je silně znečištěná, takže sebemenší další znečištění je špatné. „Sice jsme neprokázali poškození životního prostředí, ale došlo k jeho ohrožení,“ dodal ředitel.

TOMEGAS provozuje u Branic úložiště propan – butanu a plnírnu lahví. V areálu se kromě jiného nacházejí také mobilní buňky a velín obsluhy se sociálním zázemím. Splaškové vody ze sociálního zařízení jsou odváděny do jímky, odsud odtékají do skružové šachty s nezpevněným (propustným) dnem.

Ilustrační foto.
Kdo se narodil v písecké porodnici?

Společnost sice podle slov Vladimíra Jiráčka zneškodnila část vyprodukovaných splaškových vod (necelé 1 %) zákonným způsobem, ale zbývajících 99 % bylo nekontrolovatelně vypouštěno do terénu. „V důsledku toho došlo k přímému ohrožení podzemních vod kontaminovanými splaškovými vodami a tím k ohrožování životního prostředí. Navíc rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebylo obviněným předloženo,“ uvedl ředitel.

Společnost se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala. Sankce v prosinci nabyla právní moci.