„V současné době je spojování architekturou velké téma,“ uvedl písecký rodák a pokračoval: „Architektura může pomoci při formování lidských vztahů, může naštvat i uklidnit, může spoluvytvářet prostředí, které spojuje i rozděluje.“

Podle názoru světově uznávaného architekta politici málo využívají prvků architektury ke zlepšení vztahů ve společnosti. Josef Pleskot při přednášce představil své nejvýznamnější projekty. Patří mezi ně Zámecké návrší v Litomyšli, kde se jeho ateliéru podařilo propojit historii se současností. Připomněl rovněž svůj podíl na některých proměnách v areálu Pražského hradu, především na opětovném propojení Jeleního příkopu. K unikátním realizovaným projektům patří revitalizace postindustriální čtvrti v Ostravě Vítkovicích.

Pro rodný Písek Josef Pleskot navrhl lávku přes řeku Otavu, které propojí Hradiště s lokalitou Sv. Václav. Město již připravuje její realizaci.