„Máme kompletně zpracovaný plán rekonstrukce, která by si vyžádala 62 milionů korun. To si nemůžeme dovolit, to řeknu na rovinu," podotkl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Městu by musela spadnout do klína nemalá dotace, ale i tak by to neřešilo všechno. „Máme spočteno, že zhruba 2,8 milionu korun by byla roční režie, a to není rozhodně málo. Navíc mluvíme o akcích pro maximálně 220 lidí, víc se tam nevejde. Jen budovu vytopit by bylo obrovsky nákladné," pokračoval starosta.

Podle mnohých místních Protivín společenský sál potřebuje. „Na jeho absenci narážíme při pořádání akcí nejen my, ale i další místní spolky. Rekonstrukce sokolovny bude jistě finančně náročná a možná by bylo snazší ji nechat spadnout a postavit nový objekt, ale myslím, že si rekonstrukci zaslouží. K městu patří a má i svou historickou hodnotu," konstatoval Jiří Morávek, předseda občanského sdružení Společnost pro rozvoj Protivína.

Město nechalo zpracovat projekt a nyní i jakousi jeho oponenturu. „Chceme hledat levnější variantu, pokud ovšem existuje. Měl bych to mít v ruce do konce března, tak uvidíme. Popravdě si ale myslím, že o moc níž to srazit nepůjde, určitě ne tak, aby se pro nás něco zásadně změnilo," uvedl starosta Protivína.

Sokolovna je dlouhodobě zavřená, jelikož byl kdysi stavebním odborem vydán zákaz užívání, a to z důvodu toho, že budova sedala. Město po letech zjistilo, že příčinou byla chyba při rekonstrukci. Tu napravilo a sedání se zastavilo.

Občanské sdružení Společnost pro rozvoj Protivína zřídilo sbírku pro sokolovnu. Pravidelně pořádá charitativní ples ve Skalách a letní rockový festival, odkud jdou výtěžky pro sokolovnu. Zatím se vybralo přes sto tisíc korun. „Pochopitelně nestřádáme peníze s tím, že vybereme celou částku na obnovu sokolovny, tak naivní nejsme. Pokud by se ale město rozhodlo pro opravu, mohou tyto prostředky posloužit například na financování prvotních studií, případně mohou prostředky sloužit jako podpora akcí pořádaných v obnovené sokolovně," nastínil Jiří Morávek. Charitativní ples pro sokolovnu se letos konal už počtvrté.

V letošním roce sdružení uvažuje i o uspořádání studentské architektonické soutěže. „Nechali jsme se v tomto inspirovat i Pískem, který podobné aktivity v poslední době využívá," doplnil předseda sdružení.