Převod se týká pouze budovy, kurty a dvůr by měly zůstat Sokola. „Sokolovna je sice naše, ale bez župy s ní nakládat nemůžeme. Jedná se také o to, že kdyby se stalo, že by někdy v budoucnu Sokol v Miroticích zanikl, stala by se budova majetkem župy a město by o ni přišlo, což by byla škoda," uvedla na jednání zastupitelů starostka místního Sokola Monika Chylíková.

Hlavním důvodem převodu sokolovny do majetku města je ale fakt, že Sokol nemá prostředky na její nutnou údržbu. Město by pak mohlo jako majitel zažádat o dotace na opravy nebo rekonstrukci. „Připravený text darovací smlouvy jsme nechali právnicky ověřit, aby bylo vše v pořádku. Dohodli jsme se také na tom, že zároveň s podepsáním darovací smlouvy uzavřeme dohodu o užívání s představiteli Sokola,"vysvětlila starostka Martina Mikšíčková.

Dohoda bude platit tak dlouho, dokud bude existovat místní Sokol. „Jedná se nám o to, abychom mohli užívat byt správce pro uskladnění masopustních masek, klubovnu a sklep na uložení antuky a vápna na údržbu kurtů. A abychom také mohli využívat sokolovnu na naše akce," uvedl jednatel TJ Sokol Mirotice Bohuslav Vojkůvka.

Ohlédnutí

Budovu sokolovny stavěli místní lidé vlastníma rukama od roku 1921, kdy byl položen základní kámen, až do srpna roku 1924 a přispívali na stavbu peněžními dary.
První jednání o Sokolovně začala s městem v roce 2009, kdy ji chtěla župa odprodat. b V roce 2013 už navrhli Sokolové bezúplatný převod.