Památný den sokolstva připadá na 8. říjen, avšak od letošního roku byl nově zákonem č. 49/2019 Sb. zařazen mezi významné dny České republiky.

Česká obec sokolská byla rozpuštěna 8. října 1941 z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Její majetek byl zabaven a naráz byli zatčeni všichni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila.

Sokolové se odhodlaně zapojili i do bojů během první světové války v letech 1914 - 1918. Mnozí položili život. Z členů Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice se jich domů nevrátilo celkem pět – Josef Drábek, František Fürst, Jan Králík, Václav Švarc a Jindřich Teska. Dalších 11 mirovických Sokolů během této války bojovalo v Československých legiích.

I když Česká obec sokolská obnovila svoji celostátní činnost po roce 1945, byla v roce 1956 zakázána Ústředním výborem Komunistické strany Československa. Ke znovuzaložení mohlo dojít až po roce 1989.

Bedřich Šupčík odešel po druhém infarktu v roce 1956 do invalidního důchodu. Žil v rodišti své ženy, v Horosedlech u Mirovic. Jako sokolský zlatý olympionik z roku 1924 s důchodem 400 korun měsíčně se obrátil na ústřední tělovýchovné orgány s prosbou o pomoc. Jeho syn vzpomínal, že odpovědí byl otec roztrpčen. Zanedlouho zemřel v písecké nemocnici a byl pochován na mirovickém hřbitově.

Teprve v den 100. výročí narození Bedřicha Šupčíka, 22. října 1998, se uskutečnil z iniciativy České obce sokolské a Českého olympijského výboru u jeho hrobu pietní akt a na pomník byla umístěna pamětní deska. Ke 105. výročí narození byla umístěna pamětní deska na budovu obecního úřadu v Horosedlech. Jeho, první československá, zlatá medaile je součástí sbírek Národního muzea v Praze.

Marie Hrdinová