Klíčky k nim převzala ředitelka Marcela Průšová. „Podařilo se nám uspět se žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která pokryje 85 procent nákladů na pořízení vozů a dalších pět procent uhradí příspěvek ze státního rozpočtu,“ zmínila Marcela Průšová.

Vedle tří aut značky VW Caddy, jež budou využívána pro poskytování terénní sociální služby, zejména k rozvozu obědů, mají pracovníci střediska k dispozici také nový Opel Vivaro vhodný pro přepravu vozíčkářů a lidí s omezenou hybností. Vůz je vybaven hydraulickou plošinou i dálkově ovládanou výsuvnou a otočnou sedačkou na místě spolujezdce.

„Práci osobních asistentů u nás vykonávají především ženy, některé činnosti jsou však nad jejich fyzické možnosti. Takto vybavený vůz jim hodně pomůže,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky Marie Bártová.

Z dosavadního vozového parku Městského střediska sociálních služeb Písek bude nyní například vyřazeno auto, které sloužilo už od roku 2002, kdy jej středisko získalo jako povodňový dar. Údržba takto starých vozů už byla finančně dosti náročná.

Pořízení nových automobilů je součástí širšího projektu Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb MSSS Písek. „Dalšími aktivitami, jejichž realizace se připravuje, jsou částečné stavební úpravy v budově na nábřeží a pořízení odpovídajícího vybavení tak, abychom vytvořili zázemí pro pracovníky poskytující terénní sociální služby. Díky tomu předpokládáme pružnější organizaci práce a tím pádem i kvalitnější řešení momentálních potřeb našich klientů,“ dodává Marcela Průšová.

Irena Malotová