Pět děl opět vytvoří sochaři Josef Faltus a Jiří Kašpar. Pracovat by na nich měli v květnu, vernisáž je pak naplánována na 21. května. Náklady na realizaci pěti soch jsou téměř 276 000 korun včetně DPH. „Autorem námětů soch je Tomáš Žižka, který spolupracuje se Sladovnou Písek na dramaturgii akce Pískoviště. Tato akce se ale kvůli trvající nepříznivé epidemické situaci preventivně přesouvá na poslední srpnový víkend. Sochy z písku je však možné realizovat v tradičním termínu,“ uvedl místostarosta Ondřej Veselý. Sochy z písku si za uplynulých 14 ročníků získaly významné místo v propagaci města. Minulý rok se je i přes počínající epidemii koronaviru podařilo realizovat a jejich význam jakožto volně přístupné atrakce vzrostl. Námětem pěti třímetrových soch bylo 777 let města Písku a formou

alegorie představily současný Písek a jeho atributy. Také letos sochy zohlední marketingové téma z minulého roku, které pokračuje pod názvem „777 let města Písku – verze 2.1“. Konkrétní podoba soch bude až do jejich realizace opět tajemstvím. Sochy z písku byly v Písku poprvé postaveny v roce 2007 a každý rok jsou jiné. Sochaři tvořili svá díla například na téma pohádka, léto, Písek – město filmu, Písek za císaře pána nebo písecké osudové devítky.