„Nabízené pozemky pro nás nejsou vůbec, myslím si, výhodné," komentoval starosta Ivan Radosta.

Manželé pozemek nabízejí proto, že by po něm vedl plánovaný obchvat města.  Věci se podle vysvětlení Jiřiny Kortanové   z odboru investic a správy majetku mají jinak.  „Přes pozemek ve spoluvlastnictví žadatelů je v současném územním plánu sice navržen obchvat města, ale pouze jen na jeho malé části. V nově navrhovaném územním plánu je obchvat veden mimo tento pozemek. Pro město je  proto nevyužitelný," vysvětlila.

Nabídkou na směnu pozemku, který má přes 6300 metrů čtverečních,  se budou zabývat zastupitelé. Ti k tomu dají konečné stanovisko