Projekt Akademie je určen pro studium v uměleckých oborech pro seniory, kteří mají zájem studovat a aktivně se věnovat hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění. Vzdělávání na Akademii je bezplatné, podmínkou pro přijetí je především zájem o studium a dosažení věku 55+. Jedná se o projekt Jihočeského kraje a ZUŠ Písek , který je určený pro seniory a seniorky v oblasti uměleckého vzdělávání.

Na úvod se nejprve představily tři žákyně ZUŠ ve hře na klavír a na flétnu. Následně ředitelka ZUŠ Jindřiška Kudrlová přivítala všechny přítomné a v krátkém proslovu je seznámila s průběhem následného studia. Poté již byli čteni jednotliví členové a členky všech studijních oborů, kteří z rukou Jindřišky Kudrlové převzali Potvrzení o přijetí ke studiu.

Studium na Akademii probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk a přednášek v těchto oborech:

Hudební obor - hra na klávesové nástroje, smyčcové nástroje, strunné nástroje, dechové nástroje, bicí nástroje, sólový zpěv.

Výtvarný obor - malba, kresba, grafika, počítačová grafika, keramika, práce na hrnčířském kruhu.

Taneční obor - lidový tanec, základy klasické taneční techniky, historické tance, jazzový tanec, muzikálový tanec.

Literárně-dramatický obor - recitace, dramatika (herectví), autorské psaní.

Vyučování je zabezpečeno kvalifikovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ Písek a dalšími specializovanými lektory z oblasti celoživotního vzdělávání. Na závěr slavnostního dopoledne ředitelka ZUŠ popřála všem studentům a studentkám co nejlepší výsledky a především velké úsilí do jejich nadcházející práce, a vyslovila přesvědčení, že se se všemi znovu setká za dva roky při slavnostním zakončení studia s předáním Diplomu absolventa Akademie umění a kultury Písek.

František Bořánek