Za necelé dva týdny se veřejnosti otevře nová stálá expozice písecké Sladovny nazvaná Pilařiště. Bude určená dětem do šesti let a inspirovaná dílem píseckého rodáka Radka Pilaře.

Výtvarně – herní expozice vznikne ve středové části Sladovny v 7. etapě její rekonstrukce. „Vycházíme z toho, co potřebují děti do šesti let ke svému všestrannému a zdravému rozvoji. Bude to čtvercová místnost s dřevěnými sloupy, velmi harmonická. Hlavním objektem jsou dva velcí hadi," popsala před časem ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová.

Kromě Pilařiště se brzy dočká otevření také expozice Sladovnictví, která se dělá jako součást 6. etapy rekonstrukce. „Jedná se o technickou památku, ze které vznikne expozice. Ta se bude prolínat celkem pěti patry," konstatoval Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje města Písek. Sladovnictví se veřejnosti otevře v sobotu 16. května během Cipískoviště.

Jak šestou, tak i sedmou etapu rekonstrukce pomáhá financovat Regionální operační program (ROP), kde město získalo dotaci. V případě obou etap bylo třeba navýšit rozpočet, a to u šesté etapy o 400 tisíc korun a u 7. etapy o 700 tisíc korun. „Jedná se víceméně o bourací práce. Sladovna je obrovský objekt a jde o nepředvídatelné náklady," uvedl místostarosta Písku Josef Knot. Část peněz by mělo město získat zpět, pokud to ROP vyhodnotí jako uznatelné náklady.

Sedmá etapa zahrnuje mimo Pilařiště také další tři patra nad ním. Tam najdou své místo ateliér určený pro workshopy, sklad a administrativní prostory.

Stavebně už jsou části Pilařiště i Sladovnictví zkolaudované, nyní se pracuje na expozicích. Včera se ve středové části Sladovny, kde se obě stálé výstavy nacházejí, konal kontrolní den. Všechno by se mělo stihnout podle plánu, tedy Pilařiště do poloviny března a Sladovnictví do poloviny května.

Kompletně hotová a zpřístupněná je levá část Sladovny, v současné době se rekonstruuje středová část a ta pravá ještě na opravu čeká. Zatím je nevyužívaná.  


Sedm etap rekonstrukce

Zabezpečovací, zajišťovací a bourací práce, odvodnění, napojení objektu na plyn, kanalizaci a vodovod:
I. etapa: 2000 – 2001
II. etapa: 2002 – 2004
Vnitřní stavební úpravy – samostatné funkční celky:
III. etapa: 2005 – 2007 (1. část Centra dětské ilustrace)
IV. etapa: 2006 – 2007 (2. část Centra dětské ilustrace
V. etapa: 2005 – 2006 (Expozice Prácheňského muzea)
VI: etapa: Expozice Sladovnictví
VII. etapa: Pilařiště + další patra nad ním
- úpravy nádvoří Sladovny a průchod čp. 117 z Velkého náměstí byly samostatné stavby