Velkým triumfem Písecka opět skončilo jihočeské kolo  soutěže Vesnice roku. Putuje sem třetí místo, tři ze čtyř stuh a ocenění pro nejlepší knihovnu.

Třetí místo získaly Slabčice. „Samozřejmě to pro nás znamená úspěch. Soutěže jsme se zúčastnili několikrát a  získali jsme čestná uznání, což je hezké, ale nyní se jedná o úspěch spojený s finanční odměnou," řekl slabčický starosta Jaroslav Bouška, který si myslí, že porotu zaujalo jak množství kulturně-společenských akcí, tak i uskutečněné investice.

Na co získaná odměna, která byla loni tři sta tisíc korun, půjde, zatím ve Slabčicích neví. „Nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Samozřejmě o tom rozhodnou zastupitelé. Možných variant je více, například vylepšení rybníka na návsi ve Slabčicích," dodal Jaroslav Bouška.

Bílá stuha za činnost mládeže putuje do Tálína. Jak řekla starostka Jana Študentová, pořádají mnoho akcí a chtějí, aby se jich mohly účasnit i děti. „Zaměřujeme se na rodinné akce," vysvětlila Jana Študentová. Práce s mládeží je pro Tálínské důležitá. V obci po pěti letech obnovili  činnost dětského oddílu.  Starostka dodala, že na návsi mají děti spoustu možností, jak trávit volný čas.

Mezi úspěšné obce letošního ročníku patří i Kestřany, které  získaly Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, a Kučeř. Tam putuje Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. „Je to obrovský úspěch," komentoval starosta Kučeře Bohuslav Bartůněk, který se od Deníku dozvěděl, že Oranžovou stuhu získali. „Soutěže jsme se účastnili podruhé," dodal starosta.

Komise ocenila výjimečnou spolupráci obce a soukromé zemědělské farmy, která se věnuje pěstování brambor a obilí a chovu skotu. „Zdarma nám poskytuje techniku, kterou potřebujeme, například traktor na protahování silnic v zimě," popsal spolupráci Bohuslav Bartůněk.

Úspěch slaví i Branice. Porota jim udělila Diplom za vzorné vedení obecní knihovny. Knihovník Pavel Zeman si pochvaloval, kolik čtenářů do knihovny chodí, i to, že knihovna je místem setkávání lidí.  „Neexistuje, aby bylo zavřeno,"  zdůraznil Pavel Zeman.

Knihovna, která je otevřená každou středu dvě hodiny, má dvě stě dvacet čtenářů. Knihovník pro ně každé dva měsíce připravuje novou výstavu. Za oblíbeností knihovny podle něj stojí i to, že  nevybírá žádné upomínky a poplatky. Každý tak může mít knihu, jak potřebuje dlouho.

První místo v letošním ročníku putuje do Řepice na Strakonicku a  druhé do Vrábče na Českobudějovicku. Do osmnáctého ročníku soutěže Vesnice roku se z jihu Čech přihlásilo třicet jedna vesnic, z toho jedenáct z Písecka.

To patří dlouhodobě k nejúspěšnějším. Prvenství si v soutěži v roce 2002 připsaly Bernartice, o dva roky později vyhrál Kovářov, v roce 2007 byly nejlepší Ražice a před dvěma lety Čížová. Její starosta Tomáš Korejs byl předsedou letošní hodnotitelské komise. Úspěšné obce z Písecka
3. místo – Slabčice
Bílá stuha (za činnost mládeže) – Tálín
Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) - Kučeř
Zelená stuha – (za péči o zeleň a životní prostředí) – Kestřany
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – Branice. 

Čestná uznání: Bernartice (za podporu dokumentování válečných událostí v obci), Borovany (za podporu ochotnického divadelního spolku v obci), Nerestce  (za podporu SDH při ukázkách historické hasičské techniky), Přeštěnice (za podporu obce při pořádání tradičního rockového festivalu),  Skály (za pestrý společenský život v obci), Orlík nad Vltavou (za mimořádné úsilí při zachování činností školských zařízení).