V listopadu bude v restauraci Na Hvížďalce živo. Je to jediné místo v Čimelicích, kde se mohou pořádat kulturní a společenské akce. Místní ale důvod k radosti nemají. Manželé Pavelkovi, kterým restaurace patří a kteří jsou oblíbení, se rozhodli k 30. listopadu restauraci zavřít.

„Nebylo to pro nás snadné rozhodnutí, protože předci manžela koupili restauraci v roce 1759 od panství a byla v přímém držení rodiny. Pracovali tu i jeho rodiče a prarodiče. S manželem jsme tu začali pracovat pod Jednotou v roce 1988 a od roku 1991, kdy nám byla restaurace vrácena, soukromě," prozradila Miroslava Pavelková.

Letos, po 29 letech, se s manželem rozhodli, že si budou užívat vnoučat a důchodu. „Rozhodli jsme se tak především ze zdravotních důvodů, protože zdraví je pro nás přednější," dodala Miroslava Pavelková. Protože se zde každoročně konala spousta akcí, rozhodli se, že se pokusí jejich organizátorům do konce listopadu maximálně vyhovět. „Žádného nástupce nemáme, protože děti se věnují jiným profesím," upřesnila Miroslava Pavelková. Restauraci se rozhodli prodat nebo pronajmout.

O její budoucnost má obavy například učitelka místní školy Marie Filipová, která vede dramatický kroužek. „V Čimelicích není žádný sál, kde bychom mohli s dětmi předvést, co se na kroužku naučily. Na Hvížďalce vystupujeme každoročně před Vánoci s hudební pohádkou," řekla Marie Filipová. 

O vánoční vystoupení školního dramatického kroužku letos návštěvníci nepřijdou. Majitelé restaurace Na Hvížďalce manželé Pavelkovi škole 22. prosince zapůjčí zdarma sál. „Řekli jsme si, proč jim to neumožnit, byla by to škoda, když se připravovali, ale všechno si musí zajistit sami," dodala Miroslava Pavelková.

Podle vedoucí dramatického kroužku Marie Filipové jinde vystupovat nemohou. „Má předchůdkyně zkoušela s dětmi vystupovat ve sportovní hale, ale byla to katastrofa, je tam tak špatná akustika, že nebylo nikomu rozumět. Jiný sál tady není. Pokud nebude někdo restauraci Na Hvížďalce provozovat, tak v kroužku nejspíš pokračovat nebudeme. Když děti nemohou předvést, co se naučily, ztrácí to smysl," vysvětlila Marie Filipová.

Do konce listopadu se tam ještě budou konat různé srazy, schůze hasičů, zastupitelů a oblíbená huberstká zábava. Rybáři už uspořádat ples nestihnou.

Každoročně v červnu se tu dosud také scházeli absolventi už zaniklé Střední průmyslové školy v Čimelicích. V restauraci Na Hvížďalce se také natáčely filmy Hogo fogo Homolka a Televize v Bublicích aneb Bublice v televizi. (kob)