V obecně prospěšné společnosti Milevský kraj se uskutečnila daňová kontrola DPH za období 2014 až 2017. Výsledkem je, že by měla společnost zaplatit daň ve výši 1,73 milionu korun. Uvedl to na středečním jednání zastupitelů jednatel společnosti Vít Kratochvíl. „Naše organizace s výsledkem kontroly nesouhlasí. Nyní je podána žaloba na Krajském soudu v Českých Budějovicích ve věci přezkoumání rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství,“ uvedl Vít Kratochvíl.

Finanční úřad podle něj vyhověl žádosti Milevského kraje a prodloužil splatnost úhrady do 31. ledna roku 2020. Zmíněnou částku ale společnost nemá. Proto se obrátila na město s žádostí o bezúročnou půjčku 1,73 milionu korun s tím, že by ji pak splácela po 30 tisících korunách měsíčně.

Po dlouhé diskuzi se zastupitelé přiklonili k doporučení rady, která žádost projednávala 2. prosince, a půjčku neschválili. Milevský kraj zahrnuje také Milevskem, s.r.o. Podle Víta Kratochvíla půjde zřejmě Milevský kraj do insolvence a infocentrum a další služby včetně zaměstnanců budou převedeny pod dům kultury, který on také řídí.

O společnosti

  • Obecně prospěšná společnost Milevský kraj plní funkci regionálního informačního střediska pro celý milevský region. Společnost byla založena 1. ledna 2001.
  • Řídí ji Vít Kratochvíl stejně jako Milevskem, s.r.o., a Dům kultury Milevsko.