V roce 2014 smlouva počítala s úsporami v hodnotě 2,56 milionu korun, což představuje šestnáct procent původních nákladů. Skutečné úspory jsou ještě o 0,8 milionu korun vyšší. „V roce 2013 se město pustilo do rozsáhlé modernizace ve třinácti mateřských a pěti základních školách. Instalovaly se dva plynové kotle, 2300 radiátorů bylo vybaveno dálkově řízenými hlavicemi napojenými na centrální dispečink," popisuje starostka Písku Eva Vanžurová.

Nyní se každá místnost vytápí podle rozvrhu a obsazenosti. Systém umožňuje sledovat a upravovat také provoz jednotlivých kotelen. Výsledkem je pokles spotřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody o sedmnáct procent. Výraznou úsporu vody přineslo 950 nových perlátorů. Osvětlení, které spotřebovává desítky procent veškeré elektřiny, je díky tisícovce nových úsporných svítidel levnější. Ke snížení účtů za energie přispěla optimalizací celkové dodávky tepla podle potřeby jednotlivých škol také Teplárna Písek.

Cílem úsporných projektů je snížení nákladů na energie s důrazem na zlepšení tepelného a světelného komfortu. „To je obecně ve školách velký problém. Ve třídách je buď přetopeno, nebo chladno. Díky energetickému managementu, který je součástí tohoto projektu, můžeme v píseckých školách a školkách zajistit optimální podmínky," vysvětlil na závěr Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA.