V pátek  18. ledna od 14 do 17 hodin a v sobotu 19. ledna od 9 do 11 hodin  přivedou rodiče  své děti k zápisu do prvních tříd šesti základních škol v Písku.   O nabídce  některých ZŠ pro  budoucí prvňáčky jsme již napsali v sobotu  12. ledna, dnes  přidáváme další.

ZŠ Jana  Husa v Písku má už tradičně  čtyři  první třídy,  stejný počet je připravena otevřít také pro příští školní rok.  Zřejmě se je podaří opět naplnit, protože  v mateřských školách mají stovku předškoláků.

„Určitou specialitou  na naší škole je patronát osmáků a deváťáků nad prvňáčky. 1. září je přivítají ve škole, předají jim drobné dárky,  poradí a pomohou tam, kde bude třeba," uvedl ředitel ZŠ J. Husa Jan Adámek.


Se čtyřmi třídami po pětadvaceti dětech  stejně jako dosud počítá  v příštím roce ZŠ E. Beneše v Písku. Nabízí jim posílení  jednoho předmětu podle volby, a to buď hodinu sportovní výchovy, hodinu hry na flétnu, a nebo hodinu zaměřenou na rozvoj čtenářské gramotnosti a dramatizaci. Dále je to povinná výuka angličtiny pro prvňáky, děti si rovněž mohou vybrat z pestré nabídky zájmových kroužků.

Zápisu do prvních tříd jsou přítomny učitelky z mateřských škol, které pomáhají při sledování školní zralosti dětí. Chlapci a děvčátka  dostanou dárky , které připravili  žáci 1. stupně při pracovním vyučování nebo výtvarné výchově.

„V měsících duben  a květen organizujeme v rámci šesti hodin pro  předškoláky speciální program, kde se seznamují se školou, třídou, tělocvičnou, školní jídelnou  a podobně," připomněla ředitelka ZŠ E. Beneše Eva Vanžurová.

Ve stejných termínech jako v Písku  přijdou  děti k zápisu do ZŠ  Protivín. „Předpokládáme, že u zápisu  bude kolem 70 dětí. Podle počtu odkladů školní docházky otevřeme dvě až tři první třídy. Na budoucí prvňáky budou při zápisu čekat  vyzdobené učebny, kam je doprovodí starší žáci, na uvítanou dostanou také dárky," informovala Dana Neškodná, zástupkyně ředitele ZŠ Protivín.
Žáci této školy mají možnost zapojit se do pěveckého sboru, knihovnického, výtvarného a zdravotnického kroužku. Vybírat mohou také ze sportovních aktivit, jako  jsou futsal, basketbal, florbal  a pohybové hry.

K zápisu do ZŠ Albrechtice nad Vltavou zamíří rodiče s dětmi ve čtvrtek 17. ledna od 15 do 17 hodin a v pátek 18. ledna od 13 do 16.30 hodin.  K zápisu by mělo přijít pět dětí. Škola jim  mimo jiné nabízí  moderně vybavené učebny  a individuální práci.

„Rodiče  všech žáků, kteří albrechtickou školu navštěvují, dostávají od obce  každý rok 2000 korun, z toho polovinu  vždy v říjnu,  ostatní po skončení školního roku. Dětem z okolních  vesnic obec navíc platí dopravu," doplnila ředitelka albrechtické školy Alena Nečasová.

Deset až čtrnáct dětí čekají u zápisu  25. ledna od 14 do 18 hodin v ZŠ Čížová.  Vloni zde zapsali devět dětí, dvě dostaly odklad. Protože Čížovská škola má ve třídách nízké počty žáků a učitelé se mohou dětem individuálně věnovat, vybírají si ji i rodiče ze vzdálenějších obcí.

„Při zápisu  dětem ve třídě představím učební pomůcky a nakoukneme do učebnic a sešitů. Při tom si povídáme. Potom  budoucí prvňáčci  předvedou, co všechno umí. Většinou vše probíhá v klidu a bez nervozity, protože děti školu i učitele základní školy důvěrně znají. Mateřinka je totiž se základní školou," představil den zápisu ředitel čížovské školy Vlastimil  Šálek.

Zápisy
ZŠ Protivín:
Pátek 18. ledna – 14 až 17 hodin
Sobota 19. ledna – 9 až 11 hodin
ZŠ Albrechtice:
Čtvrtek 17. ledna – 15 až 17 hod.
Pátek 18. ledna – 13 až 16.30 hod.
ZŠ Čížová:
Pátek 25. ledna – od 14 hodin